Даваа, Есдүгээр 20, 2021
Эдүүлбэр Сэдвийн Ариутгал

Шошго: ариусгал

Ариун цэврийн өрөөг ариусгах, цэвэрлэхэд туслах 30 хүчтэй залбирлын цэг ...

1
Үйлс 26:18 Нүдээ нээж, харанхуйгаас гэрэл, Сатаны хүчнээс Бурханд хандуулахын тулд тэд ...