Эдүүлбэр Сэдвийн Дуулал

Шошго: дуулал

Дуулал 51 Дууны утга

Today we will be exploring Psalm 51 meaning verse by verse and we trust that the holy spirit will help us do...

5-р дууллыг 20 удаа ашиглаж болно

Өнөөдөр бид 20-р дууллыг ашиглаж болоход таван удаа заах болно. Дуулал ном бол хамгийн алдартай ...

Дуулал 2 Дууны утга

Өнөөдөр бид 2-р дууллыг шүлэг, шүлэг гэсэн утгатай харьцах болно. Бид энэхүү судрын шүлэг бүрийг тодруулж, ...

ЗУРАГ 21 Шүлгийг ишлэлээр тайлбарлав

Өнөөдөр бид шүлгийг 21-р шүлгийг судалж үзэх болно. Дуулал 21-ийг өмнөх Дуулалтай холбосон нь харьцуулах замаар илт харагдаж байна ...

PSALM 18 ВЕРСЭНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА

Бид өнөөдрийн ишлэлээр шүлэглэсэн Дуулал 18-р номыг судалж үзэх болно. Бусад олон Забурын адил Дуулал 18-г мөн бичсэн ...

ЗУРАГ 16 шүлгийг шүлгээр илэрхийлдэг

Өнөөдөр бид шүлгийн 16-р зүйлийг шүлгээр нь судалж үзэх болно. Дууллын энэ номыг бусад Дуулал номнуудын адилаар бичсэн ...

ЗУРАГ 7 шүлгийг шүлгээр илэрхийлдэг

Бид Дуулал номыг судалж байх зуураа өнөөдөр Дуулал 7-р номыг үзэх болно ...

ЗУРАГ 103 шүлгийг шүлгээр илэрхийлдэг

Бид өнөөдрийн шүлэг гэсэн утгатай Дуулал 103 номыг уншина. Энэхүү библийн судар бол Хааны Дуулал ...

ЗУРАГ 71 Шүлгийг ишлэлээр тайлбарлав

Өнөөдөр бид ишлэлээс ишлэл хүртэл 71-р дууллыг судалж үзэх болно. 71-р дуулал бол хөгшчүүл түүний заналхийлж буй залбирал юм ...

ЗУРАГ 70 шүлгийг шүлгээр илэрхийлдэг

70-р дууллын шүлгээс шүлэг хүртэлх утгыг судалж үзье. Дэвид зүгээр л өөрийнхөө төлөө аврал, ...

ЗААВАР ЗӨВЛӨГӨӨ

ХОНОГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ