9-р сарын Ням, 19, 2021
Эдүүлбэр Сэдвийн Сүнс

Tag: ghost

30 Ариун Сүнсний галын залбирлын цэгүүд

2
Еврей 12:29 Учир нь бидний Бурхан бол шатаагч гал юм. Ариун Сүнсний гал бодит юм. Энэ бол бүх зүйлийг шатаагч Бурханы гал юм ...