Эдүүлбэр Сэдвийн удирдагчид

Tag: удирдагчид

Бурханы оюун санааны төлөөх залбирлын цэгүүд зүрх сэтгэлд ...

Өнөөдөр бид удирдагчдын зүрх сэтгэл дэх Бурханы оюун санааны төлөөх залбирлын цэгүүдтэй харьцах болно. Манай удирдагчдын төлөө залбирах нь ...

Үндэсний удирдагчдад зориулсан залбирлын цэгүүд

  Өнөөдөр бид үндэсний удирдагчдад зориулсан залбирлын цэгүүдийг авч үзэх болно. Үндэсний удирдагч гэдэг нь үндэсний хэмжээнд нэр хүндтэй удирдагч хүн юм.

ЗААВАР ЗӨВЛӨГӨӨ

ЗУРАГ 136 Ишлэл

ЗУРАГ 136 Ишлэл

Кениягийн залбирал

КЕНЯНЫ ҮНДЭСНИЙ ЗАЛУУС

ХОНОГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ