Эдүүлбэр Сэдвийн Үндэсний

Шошго: үндэсний

Бурханы оюун санааны төлөөх залбирлын цэгүүд зүрх сэтгэлд ...

Өнөөдөр бид удирдагчдын зүрх сэтгэл дэх Бурханы оюун санааны төлөөх залбирлын цэгүүдтэй харьцах болно. Манай удирдагчдын төлөө залбирах нь ...

ЗААВАР ЗӨВЛӨГӨӨ

ХОНОГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ