Библийн ишлэл бүхий нигүүлслийн төлөө залбирлын 50 цэг

22
76503

Гашууд 3: 22-23:

22 Энэ бол түүний энэрэл нигүүлсэл нь алдагддаггүй тул бидний хэрэглээг үгүй ​​болгох нь Их Эзэний өршөөл юм. 23 Тэд өглөө бүр шинэ байдаг: Таны үнэнч байдал агуу юм.

Бид Бурханд үйлчилдэг өршөөл, өршөөл гээд Христийн шашинтнууд амьдралын олон бэрхшээлийг даван туулах нь хамаагүй, тэднийг бүгдийг нь чөлөөлөх чадвартай болохыг харуулдаг. Тэр энэрлийн ачаар үүнийг хийх болно. Түүний энэрэл нь үргэлж шинэ, мөнх ногоон байдаг. Түүний бидэнд өгсөн итгэл үнэмшил нь тогтмол юм. Яг одоо ямар бэрхшээлтэй тулгарч байгаагаас үл хамааран Бурханы нигүүлсэл танд хэзээд бэлэн байдаг ба Бурхан та нарыг бүхний зовлонгоос авралаар

Зөв шударга хүмүүсийн зовлон зүдүүрүүд олон байдаг, гэвч Бурхан түүнийг бүхнээс нь чөлөөлдөг. Бидэнд үйлчилдэг Бурхан эдгээр залбирлыг залбирах үед таныг бүх зовлон бэрхшээлээс аврах болно. Зөвхөн өршөөлийн бурханд итгэж, энэ залбирлыг итгэлээр залбираарай, та нар гэрчлэлээ хуваалцах болно.

 

 

Библийн ишлэл бүхий нигүүлслийн төлөө залбирлын 50 цэг

1). Өө эзэн! Миний бүх хүсэлтийг Есүсийн нэрээр надад өгөхийн тулд надад тааламжтай хандуул.

2) Өө Эзэн минь, амьдралынхаа бүхий л салбарт Есүсийн нэрээр ивээл хүртэхийг зөвшөөрөөч.

3). Эзэн минь ээ, миний амьдралын бүхий л нөхцөл байдалд Есүсийн нэрээр нэрлэгдээгүй тааллыг чинь дэлгэрүүл.

4). Миний аврагч амьд байгаа бөгөөд Есүс дээр Түүний ач тусыг надад авчрах болно гэдгийг би өнөөдөр хүлээн зөвшөөрч байна
нэр.
5). Бурхан минь! Өнөөдөр намайг өршөөгөөч, Есүсийн нэрээр миний үхлийг хайж байгаа хүмүүсээс нигүүлсэл минь намайг татан аваач.

6). Өө Эзэн минь, Таны нигүүлсэлээр Есүсийн нэрээр миний амьдралыг устгахын тулд миний эсрэг ярьж байгаа чөтгөрийн дуу хоолой бүрийг чимээгүй болгоорой.

7). Өө эзэн! Миний эргэн тойронд байгаа бүх зүйлийг Есүсийн нэрээр Амен гэдэг.

8) Өө Эзэн минь! Хүүхэд эцэг эхийн нүүр царайг хайдаг шиг би чиний царайг хайдаг. Миний амьдралын бүх талбарт Есүсийн нэрээр надад тааламжтай байдлаа харуул.

9). Өө, Эзэн минь, би өнөөдөр зовлонгоо тэвчиж байна. Намайг сонс, Есүсийн нэрээр надад өршөө.

10). Эзэн минь ээ, та Есүсийн нэрээр өгсөн нигүүлслийнхээ дагуу миний залбиралд хариулснаар зүрх минь баяр хөөрөөр дүүрэн байг.

11). Өө Эзэн минь, Таны сайн сайхан байдал ба нигүүлсэл Есүсийн нэрээр хэзээ ч надаас салахгүй гэдгийг би тунхаглаж байна.

12). Өө, Эзэн минь, дайснуудынхаа өмнө инээд алдахаасаа өмнө миний амьдралын энэ асуудалд хөндлөнгөөс оролцоорой (асуудлыг дурдъя). Миний дайснууд Есүсийн нэрээр миний бухимдлын шинж тэмдгийг харахаас өмнө надад өршөөгөөч.

13). Өө, Эзэн минь, энэ цаг үед надад тусламж хэрэгтэй байна. Есүсийн нэрэнд хэтэрхий оройтохоос өмнө энэ асуудлаар надад туслаач.

14). Өө Эзэн минь, та бол ядуусыг шорооноос гаргаж авдаг, аргалын толгодоос гачигдаг Бурхан юм. Надад өршөөлт Эзэн минь харуул, Есүсийн нэр дээрх ийм байдалд хөндлөнгөөс оролцоорой15. Өө Эзэн минь, би та нарт тасралтгүй үйлчилж байх үед миний амьдралд Есүсийн нэрээр өршөөл нигүүлслийг үргэлж даван туулж байгаарай.

16). Өө өршөөлийн Бурхан минь, Есүсийн нэрээр дайсны хийсэн бүх буруутануудаас намайг босгож хамгаал.

17). Өө Эзэн минь, миний амьдралын сорилт бэрхшээлүүд асар их давсан тул тэд надад чиний нигүүлслийг харуулж, Есүсийн нэрээр надад туслаж чадах тийм хүчтэй юм.

18). Ээ Эзэн, өнөөдөр намайг өршөөгөөч. Миний дайснууд намайг Есүсийн нэрээр нүхэнд оруулахыг бүү зөвшөөр.

19). Давидын хүү Есүс Христ, надад өршөөгөөч, Есүсийн нэрээр миний амьдралын төлөөх тулаануудтай тэмц.

20). Өө Эзэн минь, намайг өршөөгөөч, амьдралынхаа туршид Есүсийн нэрээр надад туслагч хүмүүсийг өгөөрэй.

21). Өө Эзэн минь, энэ асуудлаар би чам руу залбирахаас ичихгүй байх. Өөрийн өршөөлөөр надад туслаж, Есүсийн нэрээр надад гэрчлэл өгөөч.

22). Ээ Эзэн минь, надад өршөөлийн хаалгыг онгойлгож өг. Ингэснээр энэ асуудал намайг Есүсийн нэрээр залгихаас өмнө гүйх болно.

23). Өө Эзэн минь, өнөөдрийн миний хашир үгийг сонсоод энэ асуудлын талаар итгэлийн төлөө залбирахдаа Есүсийн нэрээр өршөөлийг надад үзүүлээч.

24). Өө, Эзэн минь, намайг итгэлийн хэмжээсээр бүү шүүмжил. Өнөөдөр Есүсийн нэрээр өршөөлийн шүршүүр намайг унагацгаая.

25). Өө Эзэн минь, би танд итгэж байна, ичгүүргүй байгаарай, дайснууд минь Есүсийн нэрийг надад даван туулж болохгүй

26). Өө Эзэн минь, миний амьдралыг Есүсийн нэрээр өгсөн өршөөлийнхөө үлгэр жишээ болго.

27). Эзэн минь ээ, миний ажлын газар Есүсийн нэрээр надад хэлээч.

28). Өө Эзэн, намайг өршөөгөөч, Есүсийн нэрийн өмнөөс миний тусламжийн төлөө босоорой.

29). Эзэн минь, намайг дайснуудаас минь авраач, та наргүйгээр би Есүсийн нэрээр надад өршөөл үзүүлэхгүй.

30). Өө Эзэн, нигүүлсэл таньд харьяалагддаг тул миний эсрэг буруутгагдсан хурууг Есүсийн нэрээр давамгайлж болохгүй

31). Бурхан надад өрөвдөж намайг адисалж, өнөөдөр Есүсийн нэрээр нүүрэн дээр минь гэрэлтүүлэхийг хүсье.

32). Өө Эзэн минь, надад өршөөлийг минь харуулж, амьдралынхаа бүхий л хэсэгт авралаа Есүсийн нэрээр надад өг.

33). Есүсийн нэрээр миний гэрт нигүүлсэл, үнэн зүйл давамгайлна гэдгийг би өнөөдөр итгэлтэйгээр зарлаж байна.

34). Эзэн ээ, би чамайг дуудсан хүмүүст сайн, өршөөл энэрэл ихтэй гэж би сонссон, тэгвэл би Есүсийн нэрээр гэрчлэлээ хуваалцах болно.

35). Эзэн минь, нигүүлсэл минь Есүсийн нэрээр булшингаас миний сүнсийг авраач.

36). Өө, Эзэн минь, та нигүүлслээр дүүрэн, нигүүлсэнгүй, тэвчээртэй, асар их нигүүлслээр дүүрэн байгааг би сонссон.

37). Өө Эзэн минь, нигүүлсэл минь надтай хамт бай, тэгвэл би дайснуудаа ялан дийлнэ.

38). Өө, Эзэн минь, таны хэлсэнчлэн, нигүүлслийг минь үүрд мөнхөд хадгалан, өршөөлийн гэрээ нь Есүсийн нэрээр надтай хамт тогтвортой байг.

39). Өө Эзэн минь, амьдралынхаа бүхий л өдрүүдэд Есүсийн нэрээр баярлаж, баярлахын тулд зүрх сэтгэлээ нигүүлслээрээ хангаж өгөөч.

40). Бурхан минь, надад туслаач, Есүсийн нэрээр өгсөн эелдэг нигүүлслийн дагуу намайг авраач.

41). Өө, Эзэн минь, өршөөлөөрөө надтай тулалдаж байгаа хүмүүстэй тулалдаж, Есүсийн нэрээр миний сэтгэлийг зовоож буй бүх хүмүүсийг устга.

42). Өө Эзэн минь, нигүүлсэл минь амьдралынхаа бүхий л салбарт Есүсийн нэрээр надад туслаач.

43). Өө Эзэн, Таны нигүүлслээр намайг Есүсийн нэрээр хүмүүсийн өмнө өрөвдөх сэтгэлийн ертөнцөөс ав.

44). Ээ Эзэн та сохор барменуудад өршөөл үзүүлсэн шиг л би өнөөдөр чамайг дуудлаа, Ээ Эзэн минь, Есүсийн нэрээр надад өршөөгөөрэй.

45). Өө Эзэн минь, таны нигүүлслээр үйлдсэн чөтгөрийг чөлөөлсөн шиг өнөөдөр би бас хашгирч байна, Өө Эзэн, Давидын хүү, Есүсийн нэрээр надад өршөө.

46). ЭЗЭН минь, эпилепс нь таны нигүүлслээр эдгэрсэн тул Есүсийн нэрээр надад өршөөл үзүүл гэж би өнөөдөр та бүхэнд хандан уриалж байна.

47). Эзэн минь, нигүүлсэл минь намайг Есүсийн нэрээр хувь тавилан дээр байрлуул.

48). Өө Эзэн минь, Таны нигүүлсэл Есүсийн нэрээр миний байр суурь, статусыг эерэгээр өөрчлөхөд миний хөршүүд, хамаатан саднуудаас сонсооч.

49). Өө Эзэн минь, Есүсийн нэрээр өршөөл үзүүлэх хүмүүсийн дунд намайг тоол.

50). Өө Эзэн минь, миний болон гэр бүлийнхээ ачаар Есүсийн нэрээр өршөө.

Эцэг минь, Есүсийн нэрээр нигүүлсэнгүй явдалд талархаж байна.

Өршөөл ба нигүүлслийн тухай 8 библийн ишлэл

Би бас 8-ийг эмхэтгэсэн библийн шүлгүүд нигүүлсэл ба ач ивээлийн тухай энэ библийн шүлгүүд үр дүнтэй залбирах боломжийг танд олгоно. Энэ судруудыг эргэцүүлэн бодож, өршөөлийн Бурханд залбирахдаа тэдэнтэй хамт залбирахыг зөвлөж байна.

1). 2 Самуел 24:14:
14 Давид Гадад —Би их хүнд байдалд байна. Одоо Эзэний гарт орцгооё. учир нь түүний нигүүлсэл агуу юм. Намайг хүний ​​гарт бүү оруулаач.

2). Дуулал 86:5:
5 Учир нь та, Эзэн, сайн хүн бөгөөд уучлахад бэлэн байдаг. Таныг дуудсан бүх хүмүүст нигүүлсэнгүй сэтгэлээр хандахыг хүсье.

3). Дуулал 145:9:
9 Их Эзэн бүгдэд сайн байдаг, Түүний бүх үйлсэд түүний зөөлөн нигүүлсэл байдаг.

4). Лук 6:36:
36 Тиймээс Эцэг чинь ч бас энэрэнгүй нэгэн шиг та нар энэрэнгүй бай.

5). Ефес 2: 4:
4 Харин Бурхан, Тэр биднийг хайрласан тэрхүү өршөөлийн баялаг түүний агуу их хайр юм,

6). Тит 3:5
3 Учир нь бид өөрсдийгөө бас заримдаа мунхаг, дуулгаваргүй, хууран мэхэлж, янз бүрийн хүсэл тачаал, таашаалд үйлчилж, харгислал, атаархлаар амьдарч, бие биенээ үзэн яддаг байсан.

7). Еврей 4: 16:
Тиймээс бид өршөөл энэрлийг олж авч, тусламж хэрэгтэй цагт туслахын тулд ач ивээлийг олж авахын тулд бид ач ивээлийн сэнтийд зоригтой ирцгээе.

8). 1 Петр 1: 3
3 Түүний их нигүүлслийн ачаар бид Есүс Христийг үхлээс дахин амилуулснаар дахин итгэл найдвараар биднийг төрүүлсэн Эзэн Есүс Христийн Бурхан ба Эцэг ерөөлтэй байгаарай.

 

өмнөх нийтлэл18 хүчирхэг шөнийн залбирлын цэг
дараагийн нийтлэлАриун байдлын төлөө залбирах 6 цэг
Намайг Пастор Икечукву Чинэдум гэдэг, би энэ эцсийн өдрүүдэд Бурханы нүүдэл хийх хүсэл эрмэлзэлтэй, Бурханы хүн. Бурхан итгэгч бүхэнд Ариун Сүнсний хүчийг илэрхийлэх хачин нигүүлслийн дарааллыг өгсөн гэж би итгэдэг. Ямар ч Христэд итгэгч чөтгөрт дарлагдах ёсгүй гэдэгт би итгэдэг, бид Залбирал ба Үгээр дамжуулан ноёрхол дотор амьдарч, алхах хүчтэй. Нэмэлт мэдээлэл эсвэл зөвлөгөө авахын тулд та надтай chinedumadmob@gmail.com хаягаар холбоо барьж эсвэл WhatsApp And Telegram дээр +2347032533703 дугаараар чатлаж болно. Мөн би таныг Telegram дахь хүчирхэг 24 цагийн залбирлын бүлэгт нэгдэхийг урихад таатай байх болно. Now, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ-д нэгдэхийн тулд энэ холбоосыг дарна уу. Бурхан чамайг ивээг.

22 COMMENTS

 1. Би Мягмар гараг тутамд мацаг барьдаг. Би энэ залбирлын цэгүүдтэй хамт залбирдаг. Энэ нь миний хувьд сайн ажиллаж ирсэн. Бурхан зохиолчдоо ивээх болтугай

 2. Би энэ залбирлын цэгээр үнэхээр адислагдсан бөгөөд миний асуудалд оролцож буй бурханы тэнгэр элчдийн хүчийг мэдэрч байна. Бурхан таныг илүү их билиг оюунаар адислах болно

 3. Би өнөө өглөө энд ирлээ ... өршөөлийн төлөө залбирал хайж байна ... Энэ нь надад бас Есүсийн нэр дээр нөлөөлнө гэж найдаж байна гэдэгт итгэж байна.
  Би Бурханы алдар суугийн тухай гэрчлэх болно. Амин

 4. Миний амьдралыг, эхнэр, хүүхдүүдийг минь өршөөсөнд нь Бурханд талархал илэрхийлье, сохор Бартимиус шиг Есүст баярлалаа, таны эхнэрүүд өнөөгийн нөхцөл байдалд миний нигүүлсэл аль хэдийнээ давамгайлж байсан бөгөөд өнөө өглөө чиний өршөөлийг хүсч уйлан уйлахдаа тэр бүрэн эдгэрсэн гэж хэлэв. Есүс дэх түүний амьдралыг Амен гэдэг

 5. Эстер Олувакеми.
  Өршөөлийн талаархи энэхүү үр дүнтэй залбирлын цэг надад үнэхээр адислагдсан юм. Би Бурханы өршөөлийг гэрчлэх болно гэдэгт би бүрэн итгэдэг.

 6. Би энэхүү ивээл, өршөөлийн төлөөх залбирлын цэгүүдтэй тааралдсан Пастор Икечүкву Чинедум дээр Бурханы нэрийг адислав. Тэр энэ залбирлын цэгүүдийг бичсэн нь надаас болж байгаа юм шиг санагдсан бөгөөд би энэ залбирлыг итгэлтэйгээр залбирсан бөгөөд миний гэрчлэл таны хүчирхэг нэр Есүс Христээр ирэх зам дээр байна. (Амен)

 7. Бурхан бол агуу бөгөөд та бусдад адислал өгөхөөр олгогдсон давуу эрхийн хувьд та бас агуу юм. Бурхан таныг ивээг. Миний залбирал хариулагдаж байгааг би мэднэ. Би ч бас адислагдсан.

 8. Эзэн Есүс ээ, би өнөөдөр та нар дээр намайг илэн далангүй ирж, намайг өршөөж, гэр бүлтэй болгож, надад тааламжтай хандаарай, гэр бүлээ санаарай гэж хүсч байна.

 9. Бурхан чамайг бурханы хүн болгооч. Эдгээр хүчтэй залбирлын цэгүүд нь надад яг одоо хэрэгтэй байгаа зүйл юм. Нигүүлслийнхээ төлөө Эзэнд баярлалаа

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу

Энэ сайт нь спамыг багасгахын тулд Akismet-ийг ашигладаг. Таны өгөгдлийг хэрхэн боловсруулдаг талаар суралц.