50 Талархлын залбирлын цэгүүд ба библийн ишлэлүүд

0
24716

Их Эзэнд талархах нь сайн хэрэг юм. Бурханд талархлаа илэрхийлэхэд бидний амьдралд түүний болзолгүй сайн сайхан байдлыг улам ихээр олж хардаг. Аз жаргалтай Христчин хүн бол a талархал Христийн шашинтан. Энэ бичлэгт бид Эзэнд талархлаа хэрхэн яаж талархах талаар удирдамж өгөх талархлын залбирлын цэгүүд болон библийн шүлгүүдийг нэгтгэсэн болно.

Баярлалаа өгөх чадвартай хэн бэ?

Энэ залбирлыг үр дүнтэй залбирахын тулд зөвхөн Христэд итгэгчид дахин төрсөн хүмүүс л Эзэнд талархаж чаддаг гэдгийг мэдэх нь таны хувьд чухал юм.

Нүгэл, алдаа дутагдлаас үл хамааран Бурхан таныг Есүс Христэд өршөөсөн нь сайн мэдээ юм. Бурхан чамд уурлаагүй, тэр чамд хайртай бөгөөд таны авралын үнийг төлөхийн тулд хүү Есүсийг илгээв. Тиймээс хэрэв та Есүсийг өөрийн Эзэн, аврагч гэж хүлээж аваагүй бол дараахь залбирлуудыг чимээгүй хэлээрэй.
Аав аа, Та надад хайртай гэдэгт би итгэж байна, чиний хүү Есүсийг миний нүглийн төлөө үхэхээр явуулсан гэдэгт би итгэдэг. Би Есүсийг миний амьдралд миний Эзэн, Аврагч гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Намайг Амен гэдэг Есүсээр хүлээн авсанд баярлалаа.

Баяр хүргэе, та одоо Есүс Христийн ач ивээлээр, Түүний цусаар дамжуулан чанарын талархалыг өгч байна.

Талархлын залбирлын 50 цэг

1) .Эзэн Есүсийн нэрээр, бурхдын дунд ч чам шиг хэн ч байхгүй гэж би тунхаглаж байна. Та Ариун Гайхамшигтай, Талархал магтаал ихтэй, Бурхан минь. Есүсийн нэрээр миний магтаалыг хүлээн ав.

2). Эцэг минь ээ, би энэ магтуудыг Есүсийн нэрээр дэлхийн хаад, удирдагчдын өмнө дуулах болно.

3). Эцэг минь, миний амьдралд надад таалагдаж байсан бурханлаг туслалцаанд баярлалаа. Хэрэв би тэдгээрийг дурдаж эхлэх юм бол би тоо дуусах болно. Есүсийн нэр дээрх Эцэгтээ баярлалаа.

4). ЭЗЭН амьд гэдгийг би өнөөдөр хүлээн зөвшөөрч байна! Их Эзэн ерөөлтэй байгаарай, Их Эзэний нэр алдар өргөх болтугай, миний авралын чулуу! Исүс нэрээр

5). Есүсийн нэрээр аав аа, та нар тэнгэр, дэлхийээс дээгүүр захирагдаж байгааг, та бүхний агуу байдлыг хэн ч харьцуулж чадахгүй гэдгээ зарлаж байна.

6). Эцэг минь, Бурхан минь би насаараа л таны нэрийг магтах болно, хамрынхаа амьсгалаар Есүсийн нэрээр амьсгалах болно.

7) .ЭЗЭН ЭЗЭН, та бол сүр жавхлантай Бурхан, өршөөнгүй Эцэг учраас би чамайг магтана.

8). Аав аа, би бүх дайснуудаа Есүсийн нэрээр чимээгүй болгодог Бурхан учраас та бүхний нэрийг би магтаж байна.

9). Ээ Эзэн минь, Есүсийн нэрээр хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө бүтээсэн бүтээлүүдийнхээ гайхамшигт нэрсийг би магтаж байна.

10) .Эзэн Эзэн минь, Есүсийн нэрээр намайг өөрийнхөө дүр төрх, дүр төрхөөр бүтээсэнд баярлалаа.

11). Аав аа, өнөөдөр Есүсийн нэрээр чамайг магтан дуулж байгаа ивээлд тань талархаж байна.

12). Хүндэт Эзэн минь, Есүсийн нэрээр гэгээнтнүүдийн дунд би таны нэрэнд талархлын үгс өргөж болох шинэ гэрчлэлийг гаргаж ирээрэй.

13). Эрхэм Эзэн минь, би таны нэрийг бусад бүх нэрнээс дээгүүр, тэнгэр ба газар дээрх бүх Есүсийн нэрээр өргөмжилж байна.

14). Өө Эзэн минь, би чиний сайн сайхан байдал, мөн өдөр таны агуу сайхан сэтгэлээр сайрхах болно. Есүсийн нэрээр миний бурхан болсонд би чамайг магтъя.

15). Ээ Эзэн минь, Есүсийн нэрийн өмнөөс миний амьдралын төлөөх тулаантай тэмцсэнд би чамайг магтъя

16). Өө, Эзэн минь, би чамайг магтах болно, сорилт бэрхшээлүүдийн дунд та үнэхээр миний аз жаргалтай байгаа шалтгаан юм

17). Өө Эзэн минь, би таны нэрийг алдаршуулж, Есүсийн нэрээр агуу гэдгийг чинь хүлээн зөвшөөрч байна.

18). Өө Эзэн минь, Есүсийн нэрээр миний амьдралд та маш их зүйлийг хийсэн тул та нарыг магтан дуулахаар ах дүүсийн цугларалтад нэгдэж байна.

19). Өө Эзэн, өнөөдөр би таны нэрийг магтъя, учир нь зөвхөн амьд хүмүүс таны нэрийг магтаж, үхсэн хүмүүс чамайг магтаж чадахгүй

20). Өө, Эзэн минь, өнөөдөр та бүхэнд сайн байна. Та бүхний сайн байгаа, чиний нигүүлсэл Есүсийн нэрээр үүрд үргэлжлэх болно.

21). Эцэг Би чамайг зөвхөн магтаж, зөвхөн Есүсийн нэрээр хэн ч хийж чадахгүй зүйлийг хийж чадна.

22). Эцэг Би Христ Есүс дээр ялалт байгуулсан тул би чамайг магтъя.

23). Эзэн минь ээ, би үл итгэгчдийн өмнө таны магтаалыг чангаар дуулж, ичихгүй

24). Өө Эзэн минь, Есүсийн нэрээр нэрлэгдсэн гэгээнтнүүдийн өмнө танай гэрт, сүмд би чамайг магтъя.

25). Өө, Эзэн минь, та бол зөв хүн тул та нарыг магтах болно.

26). Өө Эзэн минь, та Есүсийн нэрээр миний аврал болсон тул би чамайг магтъя.

27). Ээ Эзэн минь, өнөөдөр та нарыг би магтъя, учир нь та миний Бурхан тул Есүсийн нэрэнд өөр бурхан алга.

28). Эцэг минь, амьсгалсаар байх зуураа би чамайг магтаад байх болно.

29). Чөтгөр намайг Есүс Амен гэдэг нэрээр зогсоож чадахгүй тул би чамайг магтъя

30) .Эзэн Эзэн минь, та дэлхий даяар таны хүү Есүс Христийг Есүсийн нэрээр алдаршуулсан тул би чамайг магтах болно.

31) .Мөн Есүс Христэд итгэмжтэй, гайхамшигтай бүтээгдсэн учраас би чамайг магтъя.

32). Өө, Эзэн минь, магтаалаа Есүсийн нэрээр дуулах нь сайхан учраас би чамайг магтана.

33). Аав аа, би чиний нэрийг магтъя, учир нь та бүх зүйлийг бүтээсэн, үл үзэгдэгч.

34). Өө, Эзэн минь, та миний эвэрийг (Статусыг) нэг давхаргын эвэр шиг өргөмжилж, Есүсийн нэрээр шинэ дэвшил гаргахын тулд намайг шинэ тосоор тосолсон тул би чамайг магтах болно.

34). Аав аа, миний эргэн тойронд байгаа Тэнгэр элч нараа ер бусын хамгаалалтанд тань би магтаж, бүх алдар нэрийг Есүсийн нэрээр ав.

35). Өө Эзэн минь, миний нэрийг Есүсийн нэрээр амьд хүмүүсийн номон дээр бичсэн тул би чамайг магтах болно.

36). Өө Эзэн минь, би гэгээнтнүүдийн чуулганд нэгдэж, Есүсийн нэрээр агуу нэрийг магтах болно.

37). Өө, Эзэн минь, магтаал нь таны уурыг Есүсийн нэрээр надаас хязгаарласан тул би чамайг магтах болно.

38). Эзэн минь, Есүсийн нэрээр миний хил дотор ямар ч хүчирхийлэл, муу зүйл сонсогдохгүй тул би чамайг магтъя.

39). ЭЗЭН минь, миний ханыг аврал гэж нэрлэж, хаалгануудыг минь Есүсийн нэрээр магтан дуудах болно.

40). Ээ Эзэн минь, та нар надад хүндэтгэлийн сүнсний баяр хөөрийн тосны үнсийг гоо үзэсгэлэн гаргаж өгсөн тул өнөөдөр намайг Есүсийн нэрээр магтаалын хувцасаар дүүргэсэн тул би чамайг магтах болно.

41). Өө, Эзэн минь, та намайг дайснуудынхаа гараас Есүсийн нэрээр чөлөөлсөн тул би чамайг магтах болно.

42). Өө Эзэн минь, миний амьдрал дахь сайн сайхан байдал Есүсийн нэрээр өдрөөс өдөрт сайжирч байгаа учраас би чамайг магтах болно.

43) .Ээ Эзэн минь, дэлхий даяар хийсэн гайхамшигт ажлуудынхаа төлөө би чамайг магтах болно.

44). Ээ Эзэн минь, миний амьдралд элбэг хангалуун байх амлалт Есүсийн нэрээр биелэгдэж байгаа тул би чамайг магтъя.

45) .Эзэн минь, миний амьдралд таны болзолгүй хайрын улмаас би чамайг магтах болно

46). Өө Эзэн минь, та Есүсийн нэрээр таны магтаалыг хүүхдүүдийн аманд төгс болгосон тул би чамайг магтах болно.

47). Ээ Эзэн минь, миний амьдрал Есүсийн нэрээр таны сүр жавхлангийн магтаал болсон тул би чамайг магтах болно

48). Өө, Эзэн минь, та бол миний магтан дуулах болно, учир нь та миний цорын ганц амьд Бурхан

49). Эцэг Би бүх магтаалаа хүлээн авсанд талархаж байна. Та Есүсийн нэр Амен дотор үүрд алдар суу болох болно

50). Есүсийн өмнөөс миний талархлыг хүлээн авсанд баярлалаа.

 

13 Библийн ишлэлүүд талархал болон талархлын талаар

1). 1 Шастир 16:34:
ЭЗЭНд талархлаа илэрхийл, учир нь тэр сайн, түүний өршөөл нь үүрд үргэлжлэх болно.

2). 1 Тесалоник 5:18:
Бүх зүйлд таларх. Энэ бол чиний төлөө Христ Есүс дэх Бурханы хүсэл юм.

3). Колоссай 3:17:
Мөн та нар үг эсвэл үйлдлээрээ та нар юу ч хийсэн, бүгдээрээ Эзэн Есүсийн нэрээр, бүгдээрээ Бурханд болон Эцэгийн талархлыг өргөдөг.

4). Колоссай 4:2:
Залбиралаа үргэлжлүүлж, талархлын үгсээр ижил зүйлийг үзээрэй.

5). Филиппой 4: 6:
Юу ч хамаагүй болгоомжтой байгаарай, харин бүх зүйлд талархлын үгсээр залбирч, залбирах замаар таны хүсэлтийг Бурханд мэдэгдээрэй.

6). Дуулал 28:7:
Эзэн бол миний хүч чадал, бамбай, миний зүрх түүнд итгэж, би тусалсан тул зүрх минь маш их баярлаж, дуугаараа түүнийг магтах болно.

7). Дуулал 34:1:
Би ЭЗЭНийг ямагт адислах болно: түүний магтаал миний аманд байнга байх болно.

8). Дуулал 100:4:
Талархлын хамт түүний үүдэнд болон магтаал бүхий ордондоо ор. Түүнд талархаж, нэрийг нь адислаарай.

9). Дуулал 106: 1
10). ЭЗЭНийг магтагтун. ЭЗЭНд талархал илэрхийлье, учир нь тэр сайн байна, учир нь түүний нигүүлсэл үүрд мөнхөд байх болно.

11). Дуулал 107: 1
ЭЗЭНд талархал илэрхийлье, учир нь тэр сайн байна, учир нь түүний нигүүлсэл үүрд мөнхөд байх болно.

12). Дуулал 95: 2-3
Түүнд талархлын үгсээр түүний өмнө ирж, дуулал бүхий түүнд баяр хөөртэй дуу чимээ гаргацгаая. Учир нь ЭЗЭН бол агуу Бурхан ба бүх бурхдаас дээгүүрт агуу Хаан юм.

13). Дуулал118: 1-18:
1 Ай Их Эзэнд талархлаа илэрхийл; учир нь тэр сайн. Түүний өршөөл нь үүрд үргэлж байдаг. 2 Түүний өршөөл нь үүрд үргэлжлэх болно гэж Израиль одоо хэлье. 3 Түүний өршөөл нь үүрд үргэлжлэх болно гэдгийг Аароны гэр одоо хэлцгээе. 4 Түүний өршөөл нь үүрд үргэлжлэх болно гэж ЭЗЭНээс эмээгчдэд хэлье. 5 Би зовлонтой үед Их Эзэн рүү залбирав: Их Эзэн надад хариулаад намайг том газар тавив. 6 Эзэн миний талд байна; Би айхгүй: хүн надад юу хийж чадах вэ? 7 Их Эзэн надад тусалдаг хүмүүстэй миний хэсгийг авдаг. Тиймээс намайг үзэн яддаг хүмүүст миний хүслийг харах болно. 8 Хүнийг өөртөө итгэхээс илүү Эзэнд итгэх нь дээр. 9 Ноёдуудад итгэхээс илүү Эзэнд итгэх нь дээр. 10 Бүх үндэстэн намайг тойрон хүрээлсэн боловч Их Эзэний нэрийн дор тэднийг устгах болно. 11 Тэд намайг тэврэв; тийм ээ, тэд намайг энхрийлж байсан, гэвч Их Эзэний нэрээр би тэднийг устгах болно. 12 Тэд зөгий шиг намайг тойрон хүрээлэв; Тэд өргөст гал мэт унтардаг. Учир нь Эзэний нэрийн дор Би тэднийг устгах болно. 13 Чи намайг унах гэж та нар над руу шаналгаж байсан ч Их Эзэн надад тусалсан. 14 Эзэн бол миний хүч чадал, дуу мөн бөгөөд миний аврал болсон юм. 15 Бясалгах ба авралын дуу нь зөв шударга хүмүүсийн асарт байдаг. Их Эзэний баруун гар зоригтой үйлддэг. 16 Их Эзэний баруун гар өргөмжлөгдсөн: Их Эзэний баруун гар зоригтой үйлддэг. 17 Би үхэхгүй, харин амьд байж, Их Эзэний үйлсийг тунхаглана. 18 Их Эзэн намайг маш их шаналгасан боловч намайг үхэлд хүргүүлээгүй юм.

 

Зар сурталчилгаа
дараагийн нийтлэлШинэ жилийн төлөөх 16 хүчирхэг залбирлын цэг
Намайг Пастор Икэчүкву Чинедум гэдэг, би энэ эцсийн өдрүүдэд Бурханы нүүдэл хийх хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг Бурханы хүн. Бурхан итгэгч бүхэнд Ариун Сүнсний хүчийг илэрхийлэх хачин нигүүлслийн дарааллыг өгсөн гэж би итгэдэг. Ямар ч Христэд итгэгч чөтгөрт дарлагдах ёсгүй гэдэгт би итгэдэг, бид Залбирал ба Үгээр дамжуулан ноёрхол дотор амьдарч, алхах хүчтэй. Нэмэлт мэдээлэл эсвэл зөвлөгөө авахын тулд та надтай chinedumadmob@gmail.com хаягаар холбоо барьж эсвэл +2347032533703 дугаарт WhatsApp And Telegram дээр чатлах боломжтой. Мөн би та бүхнийг Telegram дахь хүчирхэг 24 цагийн залбирлын бүлэгт нэгдэхийг урихад таатай байх болно. Now, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ-д нэгдэхийн тулд энэ холбоосыг дарна уу. Бурхан чамайг ивээг.

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу