Өдөр бүр Библи унших kjv 14 оны 2018-р сарын XNUMX-ний өдөр

0
3445

Өнөөдөр бидний өдөр тутмын библийн уншлага нь Дуулал 133: 1–3 ба Дуулал 134: 1–3-аас гардаг.

133-р Дуулал нь итгэгчдийн хувьд нэгдмэл зорилгын төлөө амьдарч байхдаа Эзэнээс агуу хүчийг тушааж чадна гэдэг нь эв нэгдлийн ерөөлийн тухай өгүүлдэг.

134-р Дуулал магтаалын тухай өгүүлдэг, бид Түүний оршихуйд зогсож байдаг Бурханы хөвгүүд бөгөөд бид магтаалын амьдралаар амьдрах ёстой. Өнөөдөр Эзэнийг магт, Түүний ариун газарт түүнийг магт, Түүний сайн сайхныг хүс.

Өдөр бүр библийн уншлага kjv

Дуулал 133: 1-3

1 Ах дүү нар эв нэгдэлтэй хамт амьдрах нь ямар сайхан, ямар сайхан болохыг харагтун! 2 Энэ нь толгой дээр нь, тэр ч байтугай Аароны сахалтай ургасан үнэт тостой адил юм. 3 Хермонын шүүдэр болон Сион ууланд буусан шүүдэр шиг. Учир нь тэнд Их Эзэн адислал, үүрд мөнх амьдрахыг тушаасан.

Дуулал 134: 1-3

1 Болгоогтун, Их Эзэний гэрт шөнийн цагаар зогсож байгаа бүх зарц нар, Их Эзэнийг адислагтун. 2 Ариун газарт гараа өргөж, Их Эзэнийг ивээж байгаарай. 3 Тэнгэр, дэлхийг бүтээсэн Эзэн чамайг Сионоос адислах болно.

Залбирал

Аав аа, өнөөдөр хэлсэн үгэндээ баярлалаа. Таны үгний үүдэнд ойлголт өгч, энэ өдөр эв нэгдэл, магтаалын ач холбогдлыг надад харуулсанд баярлалаа. Есүс Амен гэдэг нэрээр энэ үгс миний амьдралд үр жимсээ өгнө гэж би тунхаглаж байна.

Өдөр бүр хүлээн зөвшөөрдөг

Би өнөөдөр Есүсийн нэрээр хайрын сүнсээр алхаж байгаагаа зарлаж байна

Ариун Сүнсний хүчээр Бурханы хайр намайг бусдад Есүсийн нэрээр урсдаг

Би бол шинэ бүтээл, тиймээс би хаашаа ч явсан Бурханы оршихуйг дагуулж явдаг

Би Христ Есүсээр адислагдсан бөгөөд адислалынхаа ухамсарт алхаж байна

Өнөөдөр миний хувьд Есүсийн нэрээр ивээлээр дүүрэх болно.

Зар сурталчилгаа

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу