70 Хувийн чөлөөлөх залбирлын цэгүүд

2
5608

Галат 5: 1:
1 Тиймээс Христ биднийг чөлөөлсөн эрх чөлөөнд түргэн зогсоод, боолчлолын зүүлттэй дахин бүү холбогд.

Хувийн сүнслэг ариутгал нь үе үе маш сайн байдаг. Маш олон Христэд итгэгчид зөвхөн хамгаалалтын залбирал хийдэг, зөвхөн дайралт, чөтгөрийн довтолгоонд өртөж байхдаа л залбирдаг. Бид залбирал бол сүнслэг бэхлэлт гэдгийг үргэлж ойлгох ёстой бөгөөд үргэлж залбирахдаа чөтгөрийн дайралтад өртөж чадахгүй. Улирлын болон гадуур залбирах нь биднийг харанхуйн сумнаас хүчтэй хамгаалдаг. Есүс шавь нартаа ‘уруу таталтанд автахгүйн тулд залбирагтун’ гэж хэлсэн Матай 26:41. Та даван туулахын тулд залбирдаг уруу таталтууд, залбирахаасаа өмнө уруу таталт ирэхийг хүлээхгүй. Би чамайг биечлэн халахын тулд 70 хувийн авралын залбирлын цэгийг эмхэтгэв. Энэхүү хувийн авралын залбирлын цэгүүд нь таны амьдралд залбирлын галыг дахин асаахад оршино.

Есүс бидэнд ядаргаа, бууж өгөхгүйгээр залбирах хэрэгтэй гэж хэлсэн (Лук 18: 1). Бид залбирах тахилын ширээнд галаа асаах ёстой бөгөөд таны залбирахад юу ч саад болж, адислагдахаас сэргийлж чадна. Та залбирахаа болиход чи чөтгөрийн махчин болно. Энэхүү хувийн чөлөөлөх залбирлын цэгүүд нь таны амьдрал дахь харанхуйн хаант улсын бүхий л үйл ажиллагааг халах болно. Энэ нь чамайг чөтгөрт хадгалсан аливаа боолчлолоос чөлөөлөх болно. Та энэхүү залбирлыг итгэлээр дагаснаар амьдрал дахь чөтгөрийн зовлон зүдүүр бүхэн Есүсийн нэрээр устах болно. Таны чөтгөр ба түүний чөтгөрүүдийн талаархи ноёрхол Есүсийн нэрээр байгуулагдах буюу сэргээгдэх болно.

ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ

1. Би эсэргүүцэл бүрийг эсэргүүцдэг, хөөгч бүрийг хөөж, дарангуйлагч бүрийг Есүсийн нэрээр дарамталдаг.

2. Буулгадаг бүх үйлдвэрлэгчид босож, Есүсийн нэрээр буулгаа авч, үх.

3. Би Есүсийн нэрээр өвөг дээдсийн чөтгөрийн бохирдол бүрээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

4. Би Есүсийн нэрээр эцэг эхийнхээ шашнаас гаралтай чөтгөрийн бохирдол бүрээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

5. Би Есүсийн нэрээр аливаа чөтгөрийн шашинд оролцож байсан байдлаас үүдэн өөрийгөө чөтгөрийн бохирдлоос чөлөөлөв.

6. Есүсийн нэрээр шүтээн, түүнтэй холбоотой холбоо болгоноос би салж байна.

7. Би зүүд бүрийн бохирдлоос өөрийгөө Есүсийн нэрээр чөлөөлдөг.

8. Миний мөрөөдөл дэх амьдралын эсрэг байдаг сатаны дайралт бүхэн Есүсийн нэрээр ялалт болж хувирдаг.

9. Бүх мөрөн, мод, ой, муу хамтрагч, муу муухай хөөцөлдөгч, нас барсан хамаатан садны зураг, могой, сүнсний нөхөр, сүнсний эхнэр, сахиусан тэнгэрүүд нь зүүдэндээ надтай хамт Эзэн Есүсийн цусаар хүчээр бүрэн устгагдана.

10. Миний амьдралд тохиолдох бүх муу таримал ургамлууд, бүх үндэсүүдээрээ Есүсийн нэрээр гарч ир!

11. Миний бие дэх муу муухай хүмүүс, нуугдмал газраасаа Есүсийн нэрээр гарч ир.

12. Би Есүсийн нэрээр чөтгөрийн хоолны газруудтай ухамсартай эсвэл ухаангүй холбоог салгав.

13. Ай Их Эзэн, Есүсийн нэрээр сүнслэг хорыг идэж уух бүх замыг хааж бай.

14. Би ханиалгаж, Есүсийн нэрээр чөтгөрийн ширээнээс идсэн хоолыг бөөлждөг.

15. Миний цусны урсгалд тархсан бүх сөрөг материалууд гарч ирэн, Есүсийн нэрээр гал авалц.

16. Би өөрийгөө Есүсийн цусаар бүрхсэн.

17. Ариун Сүнсний гал, намайг толгойны дээрээс хөлийн ул хүртэл ариусга. Таны биеийн бүх эрхтэнүүдийг дурдаж эхэл; таны бөөр, элэг, гэдэс, цус гэх мэт (энэ хэсгийг аажмаар авч, Ариун Сүнсний ариусах галыг таныг бүрэн цэвэрлэнэ гэж найдаж байгаарай)

18. Би Есүсийн нэрээр хүсэл тачаалын бүх сүнснээс өөрийгөө таслав.

19. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа үндэс сууринаас харанхуйн хордлого бүрээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

20. Би Есүсийн нэрээр өвөг дээдсийн авралын бүх авралаас, амьдралынхаа эхэн үеэс өөрийгөө чөлөөлдөг.

21. Би амьдралынхаа суурь үеэс эхлэн Есүсийн нэрээр бүх сөрөг нэвтрүүлгээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

22. Би амьдралынхаа суурь үеэс Есүсийн нэрээр өөрийгөө ядуурал, дутагдал, дутагдлын бүх хэлбэрээс чөлөөлдөг.

23. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа үндэс суурийг тавьсан, Сатаны занга бүрээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

24. Би Есүсийн нэрийн өмнөөс амьдралынхаа үндэс суурийг тавьсан бүх гайхамшигт хүчнээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

25. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа үндэс сууринаас шүтээн болсон бүх хадгаламжаас өөрийгөө чөлөөлдөг.

26. Би амьдралынхаа суурь үеэс бэлгийн бохирдлын бүх хэлбэрээс өөрийгөө чөлөөлдөг
Есүсийн нэр.

27. Би Есүсийн нэрийн өмнөөс амьдралынхаа үндэс суурийг тавьсан шулам, илбэ бүрээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

28. Би Есүсийн нэрийн өмнөөс амьдралын полигамигийн амин сүнсээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

29. Би өөрөө өөрийгөө соёлын боолчлолоос, амьдралынхаа суурь үеэс Есүсийн нэрээр чөлөөлдөг.

30. Би зүүдний дарамт шахалтаас, амьдралынхаа суурь үеэс Есүсийн нэрээр өөрийгөө чөлөөлдөг.

31. Би гэр бүлийнхээ доромжлолоос, амьдралынхаа суурь үеэс Есүсийн нэрээр өөрийгөө чөлөөлдөг.

32. Би өвөг дээдсийн хараалаас, амьдралынхаа эхэн үеэс Есүсийн нэрээр өөрийгөө чөлөөлдөг.

33. Би амьдралынхаа суурь үеэс Есүсийн нэрээр оюун санааны хуваагдалаас өөрийгөө чөлөөлдөг.

34. Би амьтны бүх сүнснүүдээс, амьдралынхаа суурь үеэс Есүсийн нэрээр өөрийгөө чөлөөлдөг.

35. Би өөрийгөө тэнгисийн хүчнүүдийн давамгайллаас, амьдралынхаа суурь үеэс Есүсийн нэрээр чөлөөлдөг.

36. Би амьдралынхаа үндэс суурь болох Есүсийн нэрээр өөрийгөө хоёр нүүр гаргахаас чөлөөлдөг.

37. Би Есүсийн нэрийн өмнөөс амьдралынхаа үндэс сууринаас өөрийгөө ичгүүргүй сүнснээс чөлөөлдөг.

38. Би амжилтанд хүрээгүй, амьдралынхаа суурь үеэс Есүсийн нэрээр өөрийгөө чөлөөлдөг.

39. Би суурийн хүчирхэг хүн бүрээс, амьдралынхаа суурь үеэс Есүсийн нэрээр өөрийгөө чөлөөлдөг.

40. Би амьдралынхаа үндэс суурийг тавьж, үхлийн болон тамын сүнснээс Есүсийн нэрээр өөрийгөө аварч байна.

41. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа үндэс суурийг тавьсан шулам торноос өөрийгөө чөлөөлдөг.

42. Би цусны бохирдлоос, амьдралынхаа суурь үеэс Есүсийн нэрээр өөрийгөө чөлөөлдөг.

43. Би Есүсийн нэрээр өөрийгөө бузарлах сүнснээс, амьдралынхаа суурь үеэс өөрийгөө чөлөөлдөг.

44. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа суурь үеэс хүчгүй байдлын үрнээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

45. Би амьдралынхаа үндэс суурийг тавьж, зогсонги байдлын бүх хэлбэрээс Есүсийн нэрээр өөрийгөө чөлөөлдөг.

46. Би Есүсийн нэрийн өмнөөс өөрийгөө ичгүүрээс, амьдралынхаа суурь үеэс чөлөөлдөг.

48. Есүсийн нэрээр би өөрийнхөө гайхамшигийн ирмэгээс, амьдралын үндэс сууринаас бүтэлгүй байдлаас өөрийгөө чөлөөлдөг.

49. Би Есүсийн нэрээр өөрийгөө амьдралынхаа суурь үеэс сүнслэг харалган байдлаас ангижруулж байна.

50. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа суурь үеэс өөрийгөө сүнслэг дүлий байдлаас ангижруулж байна.

51. Би амьдралынхаа үндэс суурийг тавьснаас ядуу дуусгахаас өөрийгөө Есүсийн нэрээр чөлөөлдөг.

52. Би Есүсийн нэрийн өмнөөс амьдралынхаа үндэс сууринаас хараалт, үг хэллэгээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

53. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа суурь үеэс танил сүнснүүдээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

54. Би Есүсийн нэрээр өөрийгөө амьдралын хэв маягаас муу зуршлаас ангижруулж байна.

55. Би өөрийгөө Есүсийн нэрийн өмнөөс далайн гэрээнүүдээс, амьдралынхаа суурь үеэс чөлөөлдөг.

56. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа суурь үеэс бүх муу түгжигчээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

57. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа суурь үеэс чөтгөрийн дайралтаас өөрийгөө чөлөөлдөг.

58. Би Есүсийн нэрээр өөрийгөө нас барагсдын сүнснээс, амьдралынхаа суурь үеэс чөлөөлдөг.

59. Би амьдралын хэв маягаас бүрдсэн амьдралын хэв маягаас, Есүсийн нэрээр өөрийгөө чөлөөлдөг.

60. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа суурь үеэс үхэлээс өөрийгөө чөлөөлдөг.

61. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа суурь үеэс өөрийгөө оюун санааны тогтворгүй байдлаас чөлөөлдөг.

62. Би бухимдал бүрийн сумнаас өөрийгөө, амьдралынхаа суурь үеэс Есүсийн нэрээр өөрийгөө чөлөөлдөг.

63. Би өвчнөөс, өвчнөөс, амьдралынхаа суурь үеэс Есүсийн нэрээр өөрийгөө чөлөөлдөг.

64. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа үндэс суурийг тавьсан эцэг эхийн хараалаас өөрийгөө чөлөөлдөг.

65. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа суурь үеэс хүчирхийлсэн үхлээс өөрийгөө аварч байна.

66. Би Есүсийн нэрийн өмнөөс хэвийн бус зан авираас, амьдралынхаа суурь үеэс өөрийгөө чөлөөлдөг.

67. Би амьдралынхаа үндэс суурийг тавьж, хяналтгүй уур хилэнгээс Есүсийн нэрээр өөрийгөө чөлөөлдөг.

68. Би Есүсийн нэрээр амьдралынхаа үндэс суурийг тавьсан Сатаны хачин дуу хоолойноос өөрийгөө чөлөөлдөг.

69. Би Есүсийн нэрээр өөрийгөө омгийн бүх сүнс, хараалаас салгасан.

70. Би Есүсийн нэрээр өөрийгөө бүх нутаг дэвсгэрийн сүнс, хараалаас салгасан.

Эцэг минь, Есүсийн нэрээр бүхэл бүтэн чөлөөлөгдсөнд баярлалаа.

Зар сурталчилгаа
өмнөх нийтлэлБелзебубын эсрэг хүчтэй залбирал
дараагийн нийтлэл30 Үндэслэлийг чөлөөлөх залбирал
Намайг Пастор Икечукву Чинэдум гэдэг, би энэ эцсийн өдрүүдэд Бурханы нүүдэл хийх хүсэл эрмэлзэлтэй, Бурханы хүн. Бурхан итгэгч бүхэнд Ариун Сүнсний хүчийг илэрхийлэх хачин нигүүлслийн дарааллыг өгсөн гэж би итгэдэг. Ямар ч Христэд итгэгч чөтгөрт дарлагдах ёсгүй гэдэгт би итгэдэг, бид Залбирал ба Үгээр дамжуулан ноёрхол дотор амьдарч, алхах хүчтэй. Нэмэлт мэдээлэл эсвэл зөвлөгөө авахын тулд та надтай chinedumadmob@gmail.com хаягаар холбоо барьж эсвэл WhatsApp And Telegram дээр +2347032533703 дугаараар чатлаж болно. Мөн би таныг Telegram дахь хүчирхэг 24 цагийн залбирлын бүлэгт нэгдэхийг урихад таатай байх болно. Now, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ-д нэгдэхийн тулд энэ холбоосыг дарна уу. Бурхан чамайг ивээг.

2 COMMENTS

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу