Энх тайвны төлөө залбирах 30 хүчирхэг цэг

0
4919

Иохан 14:27 Амар амгаланг би чамтай хамт үлдээж байна, энх амгалангаа би та нарт өгч байна. Дэлхий ертөнцийг та нарт өгдөг шиг биш. Зүрх сэтгэлээ бүү зовоо, бүү ай.

Бидний амьдарч буй дэлхий бол үймээн самуунтай ертөнц юм. Муу мэдээ нь өдрийн дэг журамтай болж, ТВ, радио, интернетийг асаахад хаа сайгүй сөрөг мэдээ гарч ирдэг. Итгэгчдийн хувьд, Бурханы амар амгалангийн талаар бид энэ дэлхий дээр тайвшруулж чадна. Өнөөгийн дэлхий ертөнцийн хяналтгүй эмх замбараагүй байдлын дунд бид Есүс Христэд амар амгалангаа хадгалж чадна. Өнөөдөр бид энх тайвны төлөө залбирах 30 хүчирхэг цэгийг харах болно. Энэ байна хүчтэй залбирлын цэгүүд амьдралын шуурганы дунд амрах болно. Өнөөдөр тэднээс бүх зүрх сэтгэлээрээ залбирахыг би та бүхэнд уриалж байна.

Амар амгалан гэж юу вэ? Энэ нөхцөлд энх тайван гэдэг нь таны эргэн тойронд юу болж байгаагаас үл хамааран дотоод амрах гэсэн үг юм. Бурхан таны амьдралыг хяналтандаа байлгадаг гэсэн дотоод итгэл юм. Иохан 14:27 дахь Есүс шавь нартаа бэрхшээлийн дунд ч гэсэн тайван байхыг уриалжээ. Энх тайван бол үйлдэл юм итгэлБурханд, учир нь амар тайван байх үед энэ нь та сэтгэл хөдлөхгүй гэсэн үг, мөн та сэтгэл хөдлөхгүй бол энэ нь итгэл гэсэн үг юм. Итгэл үргэлж ажилладаг. Энэхүү энх тайвны төлөөх залбирлын цэгүүд нь таныг дотоод болон дотоод ертөнцөд хүч чадал өгөх болно, энэ нь таны сүнсийг сэргээж, тэр сорилтоос ялагч гарч ирнэ гэсэн итгэл, итгэлийг төрүүлнэ. Энэхүү залбирлын цэгүүдийг ажиллуулахдаа би Есүсийн нэрээр гэр бүл, бизнес, харилцаа, ажил мэргэжил, эрдэм шинжилгээний ажил, оюун санааны амьдрал гэх мэт амар амгаланг Бурхан сэргээж байгааг харж байна. Өнөөдөр энэ залбирлыг итгэлээр залбирч, удаан хугацааны амар амгаланг олж аваарай.

Залбирлын цэгүүд

1. Аав аа, Есүсийн нэрээр хүний ​​ойлголтоос гадна таны амар тайван байдалд талархаж байна

2. Эцэг намайг өршөөж, Есүсийн нэрийн өмнөөс миний бүх гомдлыг уучил

3. Өө Эзэн минь Есүсийн нэрээр амар амгалангийн Сүнсийг надад өгсөн

4. Миний зовлон бэрхшээлүүдийн дунд Есүсийн нэрээр надад амар амгалангаа харуул

5. Би Есүсийн нэрээр төөрөлдөх сэтгэлээс татгалздаг

6. Би Есүсийн нэрээр гашуудлын сүнсийг няцаав

7. Би Есүсийн нэрээр гомдоллох, гомдоллох үзлийг няцаадаг.

8. Би Есүсийн нэрээр миний амьдрал дахь айдсын Сүнсийг татгалздаг

9. Би Есүсийн нэрээр дахин амьдралдаа дотоод амар амгаланг хэзээ ч дутахгүй.

10. Есүсийн нэрээр Амьдралын шуурганы дунд тайван байхын ач ивээлийг би хүлээн авдаг.

11. Есүсийн нэрээр бусад хүмүүс айдаг санхүүгийн бэрхшээл, ичгүүр нь надад тохиолдохгүй.

12. Амьдралдаа намайг тэжээсэн эсвэл хүмүүжүүлсэн ар талаа орхихоос айдаг зүйл бол Есүсийн нэр дээр буухгүй.

13. Сүнслэг байдлаа биелүүлэхгүй байх айдас миний амьдралд Есүсийн нэрээр ургахгүй.

14. Есүсийн нэрээр сайдын алдахаас айх айдас миний алсын хараанаас гарах болтугай.

15. Өршөөлгүй нүгэл үйлдэхээс эмээх явдлыг Есүсийн цусаар угаасан байх.

16. Надад байгаа аливаа сул талыг даван туулж чадахгүй байх гэсэн айдас Есүсийн нэрээр үндсийг нь хатаана.

17. Ийнхүү амилахыг алга болох вий гэсэн айдас Есүсийн нэрээр нүхний ёроолд буцаж ир.

18. Би итгэлээ алдахаас айсан бүх зүйлээ Есүсийн нэрээр хүлж, хаядаг.

19. Би тосолгоо, авралаа алдах бүх айдсыг Есүсийн нэрээр хүлж, хаядаг.

20. Би амьдралдаа айдас авчирсан бүх муу гэрээг Есүсийн нэрээр зөрчиж байна.

21. Би одоо Есүсийн нэрээр гэрлэлтийнхээ амар амгаланг хүлээн авч байна

22. Би одоо Есүсийн нэрээр бизнесийнхээ энх тайвныг хүлээн авч байна

23. Би одоо Есүсийн нэрээр гэр бүлдээ амар амгаланг хүлээн авч байна

24. Би одоо асран хамгаалагчдаа Есүсийн нэрээр амар амгаланг олж авлаа

25. Би одоо Есүсийн нэрээр эрүүл мэнддээ амар амгаланг олж авлаа

26. Одоо би Есүсийн нэрээр Сүнслэг амьдралдаа амар амгаланг олж авдаг

27. Есүс Христ миний амьдралыг Есүсийн нэрээр удирдаж байсаар байгааг би зарлаж байна

28. Өнөөдрөөс эхлэн би Есүсийн нэрээр гарч буй бэрхшээлүүдийн талаар хэзээ ч санаа зовохгүй байх болно

29. Зөвхөн Христ Есүсийн нэрээр өгч чадах амар амгалан надад байна

30. Аав минь намайг Есүсийн нэрээр тэнгэрийн амар амгалангаар баптисм хүртсэнд баярлалаа.

Зар сурталчилгаа

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу