Тааламж ба ач ивээлийн төлөө залбирах 30 цэг

1
5639

Дуулал 5:12 Учир нь та, ЭЗЭН, зөв ​​шударга хүмүүсийг адислах болно; та түүнийг бамбай шиг энхрийлэн зөөлөн сэтгэлээр өргөх болно.

Бурханы хүүхэд бүр энэ ертөнцөд алхахаар томилогдсон байдаг нааштай болон нигүүлсэлБайна. Өдөрт тааламжтай байх нь зуун жилийн хөдөлмөрөөс хамаагүй дээр юм. Бусад хүмүүс юугаараа тэмцэж, таашаал, ач ивээл хүртэж эхэлбэл та тэдэнд ямар ч стрессгүйгээр таашаал авч эхэлдэг. Өнөөдөр бид ач ивээл, нигүүлслийн төлөө залбирлын цэгүүдэд оролцоно. Энэхүү залбирлын аялгуу нь таныг ер бусын нигүүлсэл, нигүүлслийн цоо шинэ ертөнцөд нээх болно. Өнөөдөр энэ залбирлын цэгүүдийг ажиллуулахдаа амьдралынхаа бүхий л салбарт нигүүлсэл, нигүүлсэл дутагдахгүй бөгөөд та амьдралынхаа бүхий л хэсэгт Есүсийн нэрээр илэрхийлэгдсэн Бурханы хүчирхэг гарыг харах болно.

Тааламж ба ач ивээл гэж юу вэ?

Бурхан таны хөдөлмөрийг амтлахад дуртай болно. Бурхан өөрт тохиолдсон зүйлийн төлөө өөрсдийгөө бий болгох гэж тэмцэж байгаа зүйлийг та нарын төлөө болговол таатай байх болно. Ач ивээл гэдэг нь ашиглагдаагүй нигүүлсэл гэсэн үг бөгөөд энэ нь нигүүлсэл гэсэн үг биш, Бурхан таны ач буянтай бус зүйлийг танд өгдөг, Бурхан таныг зохистой бус байдлаар адислах болно. Бид хязгааргүй адислагдсан бурханд үйлчилдэг бөгөөд биднийг ямар ч нөхцөлгүйгээр ивээж өгдөг. Бурхан хүүхдүүдээ төгс болгосноор адисладаггүй. Бид Түүнийг болон Түүний Хүү Есүс Христэд итгэдэг Түүний хүүхдүүд учраас биднийг адисладаг. Ач ивээл ба нигүүлслийн төлөөх энэхүү залбирал нь таныг Есүсийн нэрээр адислах тэрхүү ертөнцөд оруулах болно.

Тааламж, ач ивээлийг хэрхэн эдлэх вэ?

Тааламж, нигүүлслийг эдлэх хоёр арга байдаг бөгөөд эдгээр нь Шинэ Төрөлт ба Залбирал юм. Шинэ төрөлт эсвэл аврал таныг аврагдаагүй, хүсээгүй тааллыг авчрах болно. Та зүрх сэтгэлээ Есүст өгсөн өдөр, тэр өдрөөс эхлэн та Бурханы хязгааргүй тааллыг хүртэгч болсон, та Бурханы хүүхэд болсон, ач тустай хүүхэд болсон, Бурханы таалал таны амьдралд орж ирэхэд таны бүхий л тэмцэл төгсгөл болно. Хоёрдугаарт, та тааламжтай байдлын ертөнцөд өөрийн замаар залбирч болно. Маш олон Христэд итгэгчид өөрсдийгөө бурхдын хүүхдүүд байсан ч амьдрал дээр тэмцсээр байна. Учир нь чөтгөр таны аврал, тааллыг хүртсээр байх болно. Сатан таныг адислагдсан гэдгийг мэддэг ч тэр чамайг эсэргүүцсээр байх болно, тийм болохоор чи түүнтэй хамт эсэргүүцэх ёстой итгэл ба залбирал. Та залбирлын тахилын ширээнд өөрийн тааламжийг тунхаглах ёстой. Та нар нигүүлсэл, нигүүлслийн төлөө залбирах бүрдээ Бурханд Түүний үгийг сануулж, судруудаас өөрийнхөө эрхийг мэддэг гэдгээ чөтгөрт мэдүүлдэг. Өнөөдөр та энэхүү залбирлын цэгийг нигүүлсэл, нигүүлслийн төлөө татан оролцуулж байгаа тул Есүсийн нэрээр та амьдралдаа хэзээ ч нигүүлсэл, нигүүлслийг алдахгүй байх болно.

Залбирлын цэгүүд

1. Би Есүсийн нэрээр амьд хүмүүсийн нутагт Их Эзэний сайн сайхныг хүлээн авдаг.
2. Есүсийн нэрээр энэ жил миний баяр баясгаланг сүйтгэхийн тулд миний эсрэг хийсэн бүх зүйл устгагдсан.

3. Ай Их Эзэн, Абрахам та бүхний сайн сайхныг авснаар би Есүсийн нэрээр өргөмжлөгдөхийн тулд таны нигүүлслийг хүлээн авч байна.

4. Эзэн Есүс, энэ жил надтай хамт Есүсийн нэрээр өгөөмөр ханд.

5. Би зохистой эсэхээс үл хамааран Есүсийн нэрээр Их Эзэнээс би үнэлшгүй ач ивээл хүртдэг.

6. Энэ жил Бурханы надад өгсөн адислал бүхэн Есүсийн нэрээр надад өнгөрөхгүй.

7. Есүсийн нэрээр миний адислал хөршдөө шилжихгүй.

8. Эцэг Эзэн минь, Есүсийн нэрээр миний амьдралд зориулж таны хөтөлбөрийг хулгайлах хүчийг бүгдийг нь доромжил.

9. Энэ жил миний хийсэн алхам бүр Есүсийн нэрээр гайхалтай амжилтанд хүрэх болно.

10. Би Есүсийн нэрээр хүн болон Бурхантай хамт ялах болно

11. Би Есүсийн нэрээр чөтгөрийн торноос чөлөөлөгдсөн гэдгээ мэдэгдэж байна.

12. Би амьдралынхаа бүх хэсэгт ядуурлын сум бүрийг Есүсийн нэрээр буцааж өгдөг.

13. Би амьдралынхаа бүх хэсэгт нуугдмал, ухаантай иддэг хүн бүрийн эсрэг Есүсийн нэр дээр ирдэг.

14. Би ядуурлын сүнсийг Есүсийн нэрээр холбодог.

15. Би санхүүгийн хавхлага болгон Есүсийн нэрээр өөрийгөө салгадаг.

16. Би амьдралынхаа туршид бүтэлгүйтсэн бүх үрийг Есүсийн нэрээр Бурханы галтай унагадаг.

17. Би Есүсийн нэрээр санхүүгийн байдлаасаа халааснаас гарч буй бүх сүнсийг хүчингүй болгодог.

18. Би Есүсийн нэрээр амжилтанд хүрсэн бохирдуулагчийн бүх үйл ажиллагааг хүчингүй болгож, устгах болно.

19. Есүсийн нэрээр санхүүгийн дарамт хэзээ ч миний хувьд үргэлжлэхгүй болно.

20. Есүсийн нэрээр би бүтэлгүйтлийн муу хэв маягийг дагахгүй.

21. Өө Эзэн минь! Та миний бүх хүсэлтийг (таны хүсэлтийг дурдах) Есүсийн нэрээр надад өгөх болно.

22. Өө Эзэн минь, Есүсийн нэрээр би хаана ч байсан ивээл хүртэхийг зөвшөөрөөч.

23. Өө Эзэн минь, миний нөхцөл байдалд Есүсийн нэрээр өөрийгөө нигүүлсэнгүй Бурхан шиг харуул.

24. Өнөөдөр миний гэтэлгэгч амьд байгаа бөгөөд Түүний ач ивээл намайг энэ дэлхий дээр Есүсийн нэрээр алдаршуулахын тулд болгоно гэдгийг би хүлээн зөвшөөрч байна.

25. Ач ивээлийн Бурхан! Өнөөдөр надад тааламжтай байдлаа харуулж, Таны нигүүлсэл намайг Есүсийн нэрээр үхэхийг хүссэн хүмүүсээс татан аваач.

26. Их Эзэн миний амьдралыг Есүсийн нэрээр устгахгүйн тулд миний эргэн тойрон дахь бүх зэвүүн уруулыг таслаарай.

27.Ээ Эзэн минь! Миний эргэн тойронд байгаа бүх зүйлийг миний нэрийн өмнөөс ашиглаарай

28. Өө Эзэн минь! Хүүхэд эцэг эхийн нүүр царайг хайдаг шиг би чиний царайг хайдаг. Таны таалал, нигүүлслийг Есүсийн нэрээр надад шүршүүлээрэй.

29. Өө, Эзэн минь, би өнөөдөр зовлонгоо танаас гуйж байна. Намайг сонсож, Есүсийн нэрээр надад ивээл, нигүүлслийг харуул.

30. Эзэн минь, Есүсийн нэрэнд таалагдахын дагуу миний залбирлыг дагаж байгаарай.

Зар сурталчилгаа

1 COMMENT

  1. AMEN Амен n Амен залбирсанд Есүст талархаж байна, Бурхан чамайг ямар ч хэмжээлшгүй их адислах болно.

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу