Миний бүх хэрэгцээг хангахын тулд Бурханаас хүссэн залбирал

1
4432
Өнөөдөр бид бүх хэрэгцээг минь хангаж өгөөч гэж бурхан залбирах тухай ярих болно. Хэнд хэрэгцээ байхгүй вэ? Хүн бүр хийдэг. Чинээлэг байх, Бурхан хэрэгтэй бүх зүйлээ хангахын хооронд ялгаа бий.

Өнөөдөр бид бүх хэрэгцээг минь хангаж өгөөч гэж бурхан залбирах тухай ярих болно. Хэнд хэрэгцээ байхгүй вэ? Хүн бүр хийдэг. Чинээлэг байх, Бурхан бүх хэрэгцээгээ хангах хоёрын хооронд ялгаа бий. Бурхан хүний ​​бүх хэрэгцээг хангаж чадвал ийм хүнд бүх зүйл жигд бөгөөд амархан болдог. Соломон хаанд хэмжээлшгүй их адислал байсан бөгөөд түүний өмнө болон хойно Соломон хаанаас илүү баян хүн байхгүй гэж Библид бичсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч Соломон хэдий чинээлэг байсан ч түүний эцэг Давид хааны адил сайн үр дүнд хүрээгүй.

Давид хаан Соломон хаан шиг баян байгаагүй боловч дэлхий дээр хаанчилж байсан хамгийн агуу хаан юм. Давидын хэрэгцээг Бурхан эд баялаг, эд баялаг хоёуланг нь үнэн зөвөөр хангаж, Бурханы зааврыг үргэлж сонсох хүлцэнгүй хүсэл эрмэлзэлтэй байв. Соломон хаанд Бурханы зааврыг дуулгавартай дагах хүсэл зориг дутаж байв. Соломоныг харь газраас гэрлэхгүй байхыг сануулсан боловч эцэст нь Бурхантай гэрлэхгүй байхыг сануулсан тэр нутгийн эмэгтэйтэй гэрлэж, тэр нь агуу Хааны уналтад хүргэсэн юм. Нөгөө талаар Давид Бурханы эсрэг нүгэл үйлдэх болгондоо үргэлж Бурханд эргэж очих хамгийн сайн аргыг мэддэг бөгөөд Бурханд үргэлж эргэж очих нигүүлсэл бол Соломон хаанд хамгийн их хэрэгтэй байсан зүйл юм. Хэрэв Бурхан хүний ​​бүх хэрэгцээг хангаж байвал ийм хүн юугаар ч дутагдахгүй болно. Бурхан таны бүх хэрэгцээг Есүсийн нэрээр хангах болно гэж би Есүсийн нэрээр зарлиглаж байна.

Учир нь энэ тухай Филиппой 4:19 -д бичигдсэн байдаг.Харин Бурхан минь чиний бүх хэрэгцээг Христ Есүсээр алдар суугаар нь алдар суугаар нь хангах болно. Бурхан алдрын баялгийнхаа дагуу бидний бүх хэрэгцээг хангахаар амласан. Энэ нь бидний хэрэгцээ мөнх бус оюун санааны төсөөлж чадах хэмжээгээр хангагдахгүй, харин Бурханы алдар суугийн баялгийн дагуу хангагдана гэсэн үг юм. Бурханы алдар суу шиг хангалттай хангалттай зүйл байхгүй гэдгийг та надтай хүлээн зөвшөөрөх болно. Би Есүсийн нэрээр хүчээр зарлиглаж байна, Бурхан өнөөдөр таны бүх хэрэгцээг Есүсийн нэрээр хангах болтугай. Үүнээс хойш та Есүсийн нэрээр дутаж, гачигдахын тулд салах ёс гүйцэтгэж байгаа тул би та нарын хооронд дайсагнал, ядуурлыг Есүсийн нэрээр бий болгож байна.

KӨдөр бүр PRAYERGUIDE ТВ-ийг YOUTUBE дээр үзээрэй
Одоо захиалга өг

Бурханы алдрын хүрэлцээтэй байдлын тухай ярьсаар байтал далай тэнгис нь Дуулал 114-р номноос Бурханы алдрыг харсан бөгөөд тэнгис түүнийг харан зугтаж, Иордан ухарч, уулс хуц шиг алгасч, жижиг толгод шиг хурга. Эдгээр нь Бурханы алдар суугаар дамждаг зүйлүүд юм. Бурханы алдар суу өнөөдөр Есүсийн нэрээр танд хангалттай байх болно гэж би зарлиглаж байна. Би дутагдалтай бүх хүчийг эсэргүүцэж, чиний хүсэлд байдаг, ядуурлын сүнс бүр Есүсийн нэрээр ялагддаг.

Залбирлын цэгүүд:

Эзэн Бурхан минь ээ, Филиппой 4:19 -т бичсэн таны үгийг Бурхан алдар суугийн баялгийн дагуу миний хэрэгцээг хангах болно гэсэн амлалтан дээр зогсож байхдаа би өнөөдөр залбирч байна. Аав аа, би энэ үгээрээ гэрээнд гол түлхүүр болж, миний бүх хэрэгцээ Есүсийн нэрээр хангагдаасай гэж залбирч байна.

Эзэн Есүс, та бол бүхий л боломжийн Бурхан, та бол бүрэн дүүрэн байдлын Бурхан мөн, Есүсийн нэрээр алдар суугаар алдаршсан чинээлэг чинийхээ дагуу миний бүхий л хэрэгцээг хангалттай хэмжээнд хангаж өгөхийг гуйж байна. Би дутагдалтай, хүсэлтэй бүх сүнсний эсрэг ирдэг, миний амьдралын ядуурлын хүч бүхэн Ариун Сүнсний галаар устгагдана.

Өнөөдрөөс эхлэн надад сайн зүйл дутаахгүй гэдгээ зарлиглаж байна. Есүсийн нэр дээр тусламж хэзээ, хаана хэрэгтэй болох нь миний төлөө гарч ирээсэй гэж залбирч байна. Сударт, хэрэв хүний ​​зам Бурханд таалагдах юм бол дайснуудаа түүнтэй эв найртай байлгана гэсэн байдаг. Тэнгэрт байгаа аав аа, Есүсийн нэрээр миний дайснуудыг надтай эвтэй байгаасай гэж би залбирч байна. Намайг бузар муу байгаасай гэж хүсдэг эрэгтэй эмэгтэй хүн бүхэн Есүсийн нэрээр тэдний зүрх сэтгэлд хүрээсэй гэж залбирч байна. Хүрэхээс татгалзсан аль нь ч байсан Ариун Сүнсний галаар тэднийг устгаж өгөхийг би залбирч байна.

Эцэг Эзэн минь, библид асуугаарай, тэгвэл танд өгөгдөх болно гэж бид асуудаггүй болохоор бид үүнийг хийгээгүй гэдгийг би ойлгож байна. Их Эзэн, намайг болон гэр бүлийнхнийгээ хамгаалж өгөхийг хүсч байна. Таны хамгаалалтын гараа над болон гэр бүлийнхэндээ Есүсийн нэр дээр байлгахыг хүсч байна. Сударт Их Эзэний мэлмий үргэлж зөв шударга хүмүүс дээр байдаг бөгөөд тэдний чих тэдний залбиралд үргэлж оролцдог гэж хэлдэг. Таны нүд над дээр байгаасай гэж би залбирч байна. Өнөөдрөөс эхлэн та намайг Есүсийн адилаар авахын тулд баруун гар тийш чиглүүлнэ.

Эзэн Есүс ээ, та дэлхийн энх тайвны дагуу бус амар амгаланг бидэнд өгсөн гэж хэлсэн үгэндээ хэлсэн. Надад миний гэр бүлд чиний амар амгалан, миний харилцаанд миний амар амгалан хэрэгтэй байна. Алдар суугийн баялгийнхаа дагуу миний хэрэгцээг хангаж өгнө гэсэн таны амлалт дээр би зогсож байна, Есүсийн нэрээр миний харилцаанд намайг тайван байлгаж өгөөч гэж залбирч байна.

Эцэг Эзэн минь ээ, хэрэв та ямар нэгэн хүнд мэргэн ухаан дутвал түүнийг өөгүйгээр өгдөг Бурханаас гуйгаарай гэж та үгээрээ хэлсэн. Эзэн Есүс оюутан байхын тул надад дээрээс таны мэргэн ухаан, мэдлэг, ойлголт хэрэгтэй байна, Эзэн надад Есүсийн нэрээр үүнийг өгдөг. Шалгалтын танхимд өөрийгөө сайтар илэрхийлэх мэргэн ухаан, асуултанд зөв хариулах мэргэн ухаан, үүнийг Есүсийн нэрээр надад надад өгөхийг би үндсэндээ гуйж байна.

Эзэн Есүс, миний эрүүл мэндэд амар тайван байгаасай гэж залбирч байна. Бурханы мутар миний эрүүл мэндтэй холбоотой бүхий л нөхцөл байдалд Есүсийн нэрээр хүрэхийг зарлиглаж байна.

 

 


өмнөх нийтлэлGuardian Angel хамгаалах залбирал
дараагийн нийтлэлШуурхай ажилладаг мөнгөний залбирал
Намайг Пастор Икечукву Чинэдум гэдэг, би энэ эцсийн өдрүүдэд Бурханы нүүдэл хийх хүсэл эрмэлзэлтэй, Бурханы хүн. Бурхан итгэгч бүхэнд Ариун Сүнсний хүчийг илэрхийлэх хачин нигүүлслийн дарааллыг өгсөн гэж би итгэдэг. Ямар ч Христэд итгэгч чөтгөрт дарлагдах ёсгүй гэдэгт би итгэдэг, бид Залбирал ба Үгээр дамжуулан ноёрхол дотор амьдарч, алхах хүчтэй. Нэмэлт мэдээлэл эсвэл зөвлөгөө авахын тулд та надтай chinedumadmob@gmail.com хаягаар холбоо барьж эсвэл WhatsApp And Telegram дээр +2347032533703 дугаараар чатлаж болно. Мөн би таныг Telegram дахь хүчирхэг 24 цагийн залбирлын бүлэгт нэгдэхийг урихад таатай байх болно. Now, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ-д нэгдэхийн тулд энэ холбоосыг дарна уу. Бурхан чамайг ивээг.

1 COMMENT

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу

Энэ сайт нь спамыг багасгахын тулд Akismet-ийг ашигладаг. Таны өгөгдлийг хэрхэн боловсруулдаг талаар суралц.