2021 онд Тэнгэрлэг хамгааллын төлөөх залбирал

6
12587

 

Өнөөдөр бид 2021 онд бурханлаг ивээлийн төлөөх залбирлыг авч үзэх болно. Бид бүгдээрээ Бурханы ивээл, ивээлийг авах хэрэгтэй. Шинэ жил ойртох тусам 2021 онд бурханлиг ивээлийн төлөө залбирах нь чухал юм. Талархал бол хэн нэгэнд олддог ховор боломж эсвэл давуу эрх юм. Тэнгэрлэг ивээл гэдэг нь Бурханы боломжоор олгосон ховор боломжийн завшааныг хэлнэ.

Тэнгэрлэг ивээл нь эрэгтэйчүүдийн тогтоосон протокол эсвэл стандартыг зөрчих болно. Эстерийн түүхийг кейс жишээ болгон ашиглая. Хатан хаан Эстер хатан болохоосоо өмнө боол байсан. Эстер 2: 17-ийн номонд хаан бусад эмэгтэйчүүдийг бодвол Естерийг илүү ихээр татдаг байсан бөгөөд тэр бусад онгон охидынхоос илүү их тааламжтай болж, сайшаалыг нь хүртжээ. Тиймээс тэр түүний толгой дээр хааны титэм тавьж, Ваштигийн оронд түүнийг хатан болгожээ. Библид Естер хэрхэн урилгагүйгээр хааны дэргэд очсоныг тэмдэглэжээ. Үүний зэрэгцээ, хэн ч уригдаагүй л бол хааны ордонд орохгүй гэсэн хуультай. Гэсэн хэдий ч Эстер урилгагүйгээр хааны дэргэд очиж, түүнийг алахын оронд түүнийг хаан ширээнд залжээ.

Энэ бол бурханлаг ивээлийг хийх ёстой зүйл юм. Заримдаа та бүх зүйлийн төлөө тэмцэх шаардлагагүй болно. Та ийм залбирлын зөв цэгүүдийг л мэдэж байх хэрэгтэй. Тэнгэрлэг ивээл таныг гутаахаас чөлөөлж, гавьяа байгуулаагүй ч гэсэн өндөрлөгт хүрэх зохистой хүн болгоно. Хэн нэгэн түүнийг тэнд очно гэж төсөөлөөгүй эсвэл итгэдэггүй байр суурьтай байхыг та харсан уу? Энэ бол бурханлаг ивээлийг хийх болно. Сударт, хэрэв хүний ​​зам Бурханд таалагдах юм бол тэр хүмүүсийн нүдэн дээр түүнд таалагдах болно гэж хэлдэг. Энэхүү залбирлын гарын авлагыг судалж эхлэхэд Есүсийн нэрээр Бүхнийг Чадагч Бурханы бурханлаг хамгаалалт чам дээр байх болтугай гэж би зарлиглалаа.

 

Таныг гологдсон бүх талаараа Төгс Хүчит Бурханы ивээл таны төлөө Есүсийн нэрээр ярьж эхлэх болно гэж би зарлиглаж байна.

Залбирлын цэгүүд:

 • Эцэг Эзэн минь ээ, би таны адислал, хангамж, амьдралынхаа туршид хамгаалж байгаагаар би өргөмжилдөг. Энэ жилийн эхний өдрийг өнөөдрийг хүртэл би талархаж байна. Сударт энэ нь Их Эзэний нигүүлслээр биднийг шавхагдахгүй гэж хэлдэг. Би чамайг Есүсийг өргөмжилж байна. 
 • Эзэн минь, миний амьдралд бурханлаг ивээлийн төлөө залбирч байна. Хүний бүтээсэн протоколыг эвдэх таны ач тус. Намайг хэн ч миний төсөөлөөгүй түвшинд хүргэх тэр ивээлийг Эзэн надад Есүсийн нэрээр өгөөрэй. 
 • Эзэн Есүс, намайг ерөөж дэлхийг гайхшруулаасай гэж хүсч байна. Эзэн минь, би чамайг тэнгэрийн цонхыг нээж, надад адислалаа асгахыг хүсч байна. Миний төсөөлж байснаас илүү их Эзэн намайг Есүсийн нэрээр адисалдаг. 
 • Эзэн Есүс ээ, намайг хязгааргүй ач ивээлээр адислахын төлөө залбирч байна. Эзэн минь, миний гавьяа байгуулаагүй адислалууд, хүч чадал, нас, мэргэшилээрээ хүртэх эрхгүй ивээлийг Есүсийн дотор надад өгөөч. 
 • Эцэг Эзэн, би чиний талархлыг хүсч байна. Намайг сайн сайхан бүхэнд ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрөх бурханлаг ивээл. Хүмүүс намайг эд зүйлээрээ адислах Бурханы ивээл. Хүмүүсийг надад ямар ч болзолгүйгээр хайрлуулах Бурханы бурханлаг ивээлийг Есүсийн нэрээр надад даатгаарай. 
 • Эцэг Эзэн, миний ажил мэргэжлийн талаар надад маш их таалагдахыг зөвшөөрнө үү. Бүх дэлхий намайг ерөөлтэй гэж дуудуулцгаая. Гавьяа байгуулаагүй байгууллага, байгууллагуудад хүртэл намайг хүлээж аваасай гэж залбирч байна. Намайг шилдэг гэж зарлах Бурханы нигүүлсэл намайг Есүсийн нэрээр надад өгөх болтугай.
 • Эцэг Эзэн минь, өнөөдрөөс эхлэн таны гар над дээр байгаасай гэж би залбирч байна. Хүмүүсийг чамтай уулзуулахын тулд би хаанаас ч хамаагүй Есүсийн нэрээр хүмүүс миний эргэн тойронд байгаа орчныг үргэлж мэдрээсэй гэж би залбирдаг. 
 • Намайг дэлхийд зарлах ач ивээл, намайг дэлхийн алдарт эцэг болгох тосолгоог Есүсийн нэрээр надад илгээх болно. 
 • Эзэн, би хязгаарлалтуудын хүч, саад тотгор, амжилтанд хүрэх замд саад болж буй бүх зүйлийг Есүсийн нэрээр зайлуулж байна. 
 • Би алдар суу дээрээ суусан чөтгөрийн аварга хүн бүр дээр ариун сүнсний галыг буулгадаг. Би өнөөдөр тэдний үхлийг Есүсийн нэрээр зарлаж байна. 
 • Эцэг Эзэн, миний бизнесийн талаар залбирч байна, намайг Есүсийн нэрээр өндөр үнэлэх болтугай. Миний бүх өрсөлдөөн дундаас намайг Есүсийн нэрээр шилдэг гэдгээр нь тодруулъя. 
 • Эзэн минь, би дайсны хязгаарлалтыг багасгахаас татгалзаж байна. Есүсийн нэрээр хүчээр зарлиглаж, намайг Есүсийн нэр дээр тулгарсан бэрхшээл, бэрхшээл бүхнээс дээгүүр өргөж явуулъя. 
 • Хаалттай хаалга бүрийг Есүсийн нэрээр хэсэг болгон эвддэг. Эцэг Эзэн, миний адислалын эсрэг хаагдсан бүх хаалга, миний нээлтийн эсрэг хаагдсан бүх хаалга, би тэднийг Ариун Сүнсний хүчээр нураадаг. 
 • Эзэн минь, аавын минь гэр доторх бүх хүч, ээжийн минь гэр доторх бүх хүч миний амьдралд давамгайлж, намайг туслахдаа нуудаг болгож, би Есүсийн нэрээр ийм хүчийг устгадаг. 
 • Учир нь бичигдсэн тул нэг зүйлийг тунхагла, тэгвэл тогтоогдох болно. Эзэн, би 2021 оны шинэ жилд өөрийгөө мундаг гэдгээ мэдэгдэж байна. Миний адислал, дэвшлийг Есүсийн нэрээр хойшлуулахгүй гэдгээ мэдэгдэж байна. 
 • Би олон жилийн турш хөөж ирсэн бүх зүйлээ Хамгийн Дээдийн өршөөлөөр зарлиглаж, хэзээ ч олж аваагүй тул Бурханы ивээл тэднийг яг одоо Есүсийн нэрээр надад чөлөөлөөсэй. 
 • Намайг стрессгүйгээр агуу зүйл хийхэд хүргэсэн Бурханы ач ивээлийг би өнөөдөр Есүсийн нэрээр өөр дээрээ тавилаа. Өнөөдрөөс эхлэн сайн зүйл бүхэн надад Есүсийн нэрээр амжилтанд хүрэхэд хялбар болж байна. 

өмнөх нийтлэл2021 оны шинэ жилийн баярын талархлын өдөр
дараагийн нийтлэл2021 ОНЫ ОНГОЙ ОСОЛЫН ЭСРЭГ ЗАЛбирал
Намайг пастор Икечукву Чинедум гэдэг, би бол эцсийн өдрүүд дэх Бурханы нүүдэлд чин сэтгэлээсээ ханддаг Бурханы хүн. Бурхан итгэгч бүрийг Ариун Сүнсний хүчийг харуулах нигүүлслийн хачирхалтай дарааллаар хүчирхэгжүүлсэн гэдэгт би итгэдэг. Ямар ч Христэд итгэгч чөтгөрт дарлагдах ёсгүй гэдэгт би итгэдэг, бидэнд Залбирал болон Үгээр дамжуулан захирч, амьдрах хүч бий. Нэмэлт мэдээлэл, зөвлөгөө авахыг хүсвэл everydayprayerguide@gmail.com хаягаар надтай холбогдож болно, эсвэл +2347032533703 утсаар WhatsApp болон Telegram дээр чатлах боломжтой. Мөн би таныг Telegram дээрх 24 цагийн хүчирхэг залбирлын бүлэгт нэгдэхийг урьж байгаадаа баяртай байх болно. Одоо нэгдэхийн тулд энэ холбоос дээр дарна уу, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бурхан чамайг ивээг.

6 COMMENTS

 1. Бурханы ивээл намайг бүх өр, харанхуй, бүх зогсонги байдлаас чөлөөлж, ядуурал, үл үзэгдэх байдлыг миний Аврагч, Аврагч Есүс Христийн хүчирхэг нэрээр дуудуул, Амен!

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу

Энэ сайт нь спамыг багасгахын тулд Akismet-ийг ашигладаг. Таны өгөгдлийг хэрхэн боловсруулдаг талаар суралц.