Нигерийн төлөө залбирах 5 цэг

0
333

Өнөөдөр бид 5-тай харьцах болно Нигерийн төлөө залбирах цэгүүд. Сүүлийн үед бид тус улсад итгэх итгэлээ сулруулах хангалттай олон бузар муу зүйлтэй тулгараад байгаа боловч хичнээн муу санагдаж байсан ч энэ нь хүчин чармайлт гаргахад л сайжрах болно гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. энд тэндхийн сүнс. Бурханы нэгэн хүн “Гомдол гаргах нь зөвхөн асуудлыг улам төвөгтэй болгодог” гэж хэлээд, бидэнд тусалж чадах Есүс рүү харж, өөрсдийгөө Эзэн дотор ухааруулцгаая.

Бид өөрсдөдөө, ямар ч гадны хүчинд, мөн удирдагчдаа найдаж чадахгүй. Бидэнд найдвартай, үргэлж найдвартай Бурхан байдаг. Тэр бүтэлгүйтэхэд хэтэрхий итгэлтэй хүн. Хэрэв бид ямар нэгэн зүйл алдсан бол Тэр бол бүх зүйлийг алдахгүй байх шалтгаан юм. Эдгээр шалтгаанууд болон бусад олон шалтгааны улмаас бид Нигери үндэстнээ Бурханы гарт өгөх ёстой. Бид түүнийг хариуцаж, энх тайван, дэвшил, тогтвортой байдал, эв нэгдлийг бий болгох үүрэг хүлээдэг. Бид өөрсдийн удирдагчдыг Түүний хүсэл, удирдлагад захирагдах Бурханы гарт даатгадаг.

Psa. 27: 6 "Би талархлын дуугаар хэвлэн нийтлэх болно, мөн таны бүх гайхамшигт бүтээлүүдийг хэлж өгөх болно."

Psa. 69:30, “Би Бурханы нэрийг дуугаар магтаж, талархлаар өргөмжилье”

Дуулцгаая,
Эзэн минь ээ, бид талархаж байна
Өө Эзэн, бид талархаж байна
Та бидний төлөө хийсэн бүхний төлөө
Эзэн минь ээ, бид талархалтай байна.

1. Залбирлын цэгүүд

 

 • Есүсийн нэрээр эцэг минь ээ, манай үндэстнийг дэмжиж өгсөнд талархлаа илэрхийлье, бидний өнөөг хүртэл үзүүлсэн туслалцаанд талархаж байна, бид өөрсдийн Эзэн Есүс Христийн нэрээр алдаршуулж, алдар суугаа өргөж байна.
 •  
 • Тэнгэрлэг Эцэг, бид танд ач талархал илэрхийлж, биднийг ивээж буйд тань талархаж байна. Юутай ч хамаагүй, та бидний Бурхан хэвээр үлдэж, Есүсийн нэрээр Эзэн Таны нэрийг ивээх болтугай.

 

2. ТУСЛАМЖИЙН ЗАЛбирал

 

 • Psa. 27: 9 'Нүүрээ надаас бүү нуу. Өөрийн боолоо уур хилэнгээр бүү явуул, намайг авраач, миний авралын Бурхан. Тэнгэрлэг Эцэг бид таны сэнтийний өмнө ирж, Нигерийн үндэстэн дотроос Тэнгэрлэг Эцэг, биднээс тусламж хүсч, Эзэн бидэнд Есүс Христийн нэрээр туслаарай.
 • Өө, Эзэн минь ээ, бидний удирдагчдад тусалж, эрх мэдлийн жолоодлогод байгаа бүх хүмүүст тусалж, Есүс Христийн нэрээр бие биедээ туслахад туслаач.
 • Есүс Христийн нэрээр эцэг минь ээ, бид Есүсийн нэрээр Эзэн минь ээ, Эзэн биднийг битгий орхиоч, бидэнд туслаач, Нигерид Есүс Христийн нэрээр бидэнд нигүүлслээ хайрлаарай.

 

3. Энхтайвны залбирал

 

 • Psa. 122: 6-7, 'Иерусалимын амар амгаланг залбир. тэд чамайг хайрладаг хүмүүс цэцэглэн хөгжих болно. ” Есүс Христийн нэрээр аав минь, бид Нигери үндэстнээ таны гарт даатгаж өгнө үү, аав аа, бид Есүс Христийн нэрээр амар амгаланг тунхаглаж байна.
 • Тэнгэрлэг Эцэг минь ээ, манай Нигери улсад болж буй шуурга бүрийг Есүс Христийн нэрээр тайвшруулаарай.
 • Эцэг Эзэн бид Нигерийн 36 муж бүхэнд Есүсийн нэрээр энх тайван, амар тайван байдлын төлөө залбирдаг.
 • Psa. 147: 14 "Тэр чиний хил хязгаарыг амар амгалан болгож, чамайг хамгийн сайн улаан буудайгаар дүүргэдэг" гэж хэлдэг. Эзэн бид Нигерийн асуудалтай бүх муж улсад Есүс Христийн нэрээр тайван байдлыг хэлдэг.
 • Бид муж улсынхаа бүх муж улсад, бүх хотуудад энх тайвныг, хөршүүд болон айл өрхүүддээ амар амгаланг Есүс Христийн нэрээр тунхаглаж байна.
 • Есүсийн нэрээр нэрлэгдсэн аав, манай Нигери улсын энх тайван, тайван байдлын эсрэг ажилладаг тамын хүч болгон бид тэднийг Есүс Христийн нэрээр Эзэн хүчээрээ устгадаг.
 • Нигери улс, энэ үндэстний энх тайвны эсрэг ажиллаж буй цугларалт, үдэшлэг, холбоо болгон тэдний дунд төөрөгдөл үүсгэж, Есүсийн нэрээр бүтээлээ хэрэгцээгүй болгож байна.

 

4. ЭВ НЭГДЛИЙН ЗАЛбирал

 

 • Psa. 133: 1 "Харагтун, ах дүү нар эв нэгдэлтэй хамт амьдрах нь хичнээн сайхан, хичнээн таатай байдаг вэ" Есүсийн нэрээр аав минь, бид Нигери улсад бүх муж улсад эв нэгдлийн төлөө залбирч байна. Есүс Христийн нэр.
 • Эв нэгдлийн дайснуудын нэг бол хуваагдал, бид Нигерид маш их хуваагдмал байдаг бөгөөд үүнийг зөвхөн сүнсний оронд л эвдэж болно. Коринтын сүм хуваагдмал байсан бөгөөд үүнийг сүмийн төлөө үргэлж залбирч байсан Төлөөлөгч Паулын захидлуудад авч үзсэн болно. Есүсийн нэрээр эцэг, бидний дунд эв нэгдэлгүй байдал үүсгэдэг хуваагдмал үр бүр Есүс Христийн нэрээр үндсээр нь үндсээр нь сугалж хаядаг.
 • Есүсийн нэрээр нэрлэгдсэн Эцэг, санал зөрөлдөөний бүх төлөөлөгч үндэстэн бидний эв нэгдлийг удаашруулж байна, Их Эзэн тэдний дунд төөрөгдлийг бий болгож, ийм цуглаануудыг Есүс Христийн хүчирхэг нэрээр тарааж байг.

 

5. БИДНИЙ УДИРДЛАГУУДДАД ЗАЛбирАЛ

 

 • 1 Тимийн хэлснээр. 2: 1-3, "Тиймээс, юуны түрүүнд бүх хүмүүсийн төлөө залбирал, залбирал, зуучлал, талархал өргөхийг би уриалж байна. Хаадын төлөө, эрх мэдэл бүхий бүх хүмүүсийн төлөө; бид бүх бурханлаг байдал, үнэнч шударга байдлаар нам гүм, амар тайван амьдралыг туулахын тулд юм. Учир нь энэ нь бидний Аврагч Бурханы өмнө сайн бөгөөд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц юм. ”Есүсийн нэрээр нэрлэсэн Эцэг, бид та нарыг уриалж байна; удирдагчдадаа биднийг Есүсийн нэрээр сайн хөтлөхөд нь тусал.
 • Есүсийн нэрээр аав минь, бид удирдагч нартаа мэргэн ухаан, зөв ​​шийдвэр гаргах мэргэн ухаан, хүмүүст агуу нөлөө үзүүлэх мэргэн ухаан, Есүс Христийн хүчирхэг нэрээр үр бүтээлтэй удирдан зохион байгуулах мэргэн ухааны төлөө залбирч байна.
 • Psa. 33: 10-11 "ЭЗЭН харь үндэстнүүдийн зөвлөгөөг хэрэгсэхгүй болгодог. Тэр хүмүүсийн төхөөрөмжүүдийг хүчингүй болгодог. ЭЗЭНий зөвлөгөө нь түүний зүрх сэтгэлийн бодол үе үеийнхэнд мөнхөд байдаг. " Эцэг бид Есүс Христийн нэрээр залбирч байна, та бидний удирдагчдаар дамжуулж ажилладаг бөгөөд ингэснээр таны төлөвлөгөө, зорилго ганцаараа бидний нутагт Есүсийн нэрээр дамжин өнгөрөх болно.
 • Psa. 72:11 "Тийм ээ, бүх хаад түүний өмнө унах болно. Бүх үндэстнүүд түүнд үйлчлэх болно." Эзэн минь, манай удирдагчид өөрсдийгөө таны удирдлага, эрх мэдэлд захирагдахыг бид хүсдэг. тэд Есүс Христийн нэрээр таны бүрэн эрхт байдлын төлөө бөхийдөг.
 • Сур. 11:14, "Зөвлөгөө байхгүй газарт хүмүүс унадаг. Гэхдээ олон зөвлөхөд аюулгүй байдал байдаг"
 • Аав аа, бид эрх мэдлийн толгойд байгаа албан тушаалтан бүрт зөвлөгөө өгөх Сүнсний төлөө залбирч, үргэлж таны хүсэл зориг, удирдамжид захирагдахад нь туслаарай, тэд чамайг хийж байгаа бүх зүйлээрээ хардаг, тэдний мөс чанар чамд бүрэн мэдрэгддэг. Есүс Христийн нэр.

 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН Тогтвортой байдлын төлөө залбирал

 

 • Есүсийн нэрээр аав минь, бид тогтвортой эдийн засагтай байхыг хүсч, өөрсдийгөө олж харсан бүх түвшинд зөв зүйлийг хийх хүч чадлыг өгч, бие биенээ гэсэн шунахайрлаас ангижирч, Есүсийн нэрээр хувиа хичээх үзлээс бидэнд туслаарай.
 • Эзэн минь, Есүс Христийн нэрээр манай эдийн засагт туслахын тулд зөв шийдвэр гаргаж, нааштай бодлого хэрэгжүүлэхэд нь туслаач гэж бид залбирч байна.
 • Аав аа, Нигери дэх эдийн засгийн уналтыг зогсоож, үндэстнээ цэцэглэж, цэцэглэн хөгжүүлж, Есүс Христийн нэрээр хувийн амьдралдаа ахиц дэвшил гаргахын тулд гараа хөгжүүлээрэй.
 • Есүсийн нэрээр бид хөгжил дэвшлийг ярьдаг; Эзэн минь, бид таны хүч чадлаар Есүсийн нэрээр эдийн засагтаа тогтвортой байдал, хөгжил цэцэглэлийг ярьж байна.
 • 22. Тэнгэрлэг аавдаа баярлалаа, учир нь та биднийг үргэлж сонсдог, Есүс Христийн нэрээр Эзэн нэрээ ивээх болтугай.

Зар сурталчилгаа

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу