Муу хөршүүдийн эсрэг залбирлын цэгүүд

4
24310

Өнөөдөр бид бузар муу хөршүүдийн эсрэг залбирлын цэгүүдтэй харьцах болно. Хөршүүд бол тантай хамт нэг хороолол эсвэл хамт амьдардаг эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс юм. Заримдаа, тэд танай хавтгай, үл хөдлөх хөрөнгө эсвэл байшингийн эзэн байж болно. Тэдний үйлдэл, идэвхгүй байдал нь таны амьдралд эерэг эсвэл сөрөг байдлаар нөлөөлж болох тул эдгээр нь таны амьдралын салшгүй хэсэг юм.

Итгэгчид бид сайн хөршүүдтэй байх нь чухал юм. Бид шинэ байршил руу нүүхдээ хамгийн чухал залбирлын нэг бол Бурхан бидэнд сайн хөршүүдээ өгөх ёстой. Үүнтэй ижил төстэй итгэл үнэмшил, үзэл суртлыг хуваалцах хүмүүс, ялангуяа Бурханыг мэддэг, түүний хүү Есүс Христэд итгэдэг хүмүүс. Хэрэв санамсаргүйгээр та үүнийг санаж, муу ёрын хөрштэйгөө таарвал таны амьдрал асар их тарчлаан дунд байна. Муу хөршүүд бол ан буруутгах. Ихэнхдээ чөтгөр гэрлийн хүүхдүүдийг мэддэг стратегийн газруудад хорон муу эрчүүд, эмэгтэйчүүдийг байрлуулдаг. Эдгээр хилэнцэт эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс хянах сүнс болж, Бурханы хүүхдүүдийг буулгахын тулд чадах бүхнээ хийх болно.

Энэхүү залбирлын нийтлэл нь бузар муу хөршийн хүчийг Бурхан дарахад илүү их анхаарал хандуулах болно. Эдгээр муу хөршүүд таны босс эсвэл байшингийн эзэн байж болохыг мэдээд та гайхах болно. Тэд таныг гэрэлд харьяалагдахыг мэдсэнээр тэдэнтэй ноцтой асуудал үүсч эхлэх бөгөөд тэд эрх мэдэлтэй тул тэд хүч чадал, чинээлэг амьдралаараа таны амьдралыг дүүргэж чадна. Та үүнийг мэдэх ёстой, муу хөршүүдтэйгээ маш харгис хэрцгий харьцах хэрэгтэй. Тэдгээр нь оршин тогтнох л юм бол танд амьдралд тодорхой өсөлт гарахгүй. Дуулалч хүний ​​амьдралд муу ёрын хөршийн нөлөөг ойлгодог. Сударт энэ номонд бичсэн нь гайхах зүйл биш юм Дуулал 28: 3. Зур Намайг хорон муу хүмүүсээс, мөн хөршүүдтэйгээ эв найрамдалтай ярьдаг, тэдний зүрх сэтгэлд хор хөнөөлийг үйлдэгч гэм буруутай ажилчдаас холдохгүй. ”

Тэнгэрийн эрх мэдлээр, дайснууд чиний амьдралыг гутаан доромжлохоор дайсагнасан хорон муу хөрш болгоноос Ариун Сүнсний гал тэднийг Есүсийн нэрээр залгиж эхлэхийг би хүсч байна. Их Эзэний номонд амласан ёсоор Иеремиа 12: 14 Миний ард түмэн Израилийн өвлөж авсан өвийг хөндөх миний бүх муу хөршүүдийн эсрэг ЭЗЭН ийнхүү айлдаж байна. болгоогтун, би тэдний нутгаас таслан авч, Иудагийн гэрээс тэдний дундаас зайлуулах болно. ” Муу санаатай хүмүүсийг Есүсийн нэрээр чиний амьдралаас зайлуулах болно гэж би зарлиглаж байна.

Залбирлын цэгүүд

 • Эцэг Эзэн, би тэнгэрийн эрх мэдлээр зарлиглаж, Есүсийн нэрээр бузар муу хөршүүд надад хор хохирол учруулахгүй. Учир нь би Христ Есүсийн баруун талд сууж байна. Би эрх мэдэл, ноёдоос хамаагүй дээр өссөн. Есүсийн нэрээр миний амьдардаг газарт ямар ч хор хөнөөл учруулахгүй.
 • Эцэг Эзэн минь ээ, сударт би чамайг хараагчдыг харааж, чамайг адислагчдыг адислах болно гэж бичсэн байдаг. Тэнгэрийн эрх мэдлээр зарлиглаж байна, чөтгөр хөрш бүр намайг харааж байна, Эзэний хараал тэднийг Есүсийн нэрээр тэдний дээр байг.
 • Эзэн Есүс ээ, миний муу хөршүүд намайг унага гэж ухаж байсан чөтгөрийн нүх бүрийг би Есүсийн нэрээр тэдэн дээр унахыг тэнгэрийн эрх мэдлээр зарлиглаж байна.
 • Эцэг Эзэн, би тэнгэрийн эрх мэдлээр зарлиглаж байна, Их Эзэний тэнгэр элч миний муу хөршүүдийн гэрт зочлох болтугай. Тэд миний эсрэг бүлэглэсэн газар болгонд Эзэний тэнгэр элч тэднийг Есүсийн нэрээр устга.
 • Эзэн Есүс, миний эсрэг боссон муу хэл бүхэн Есүсийн нэрээр яллагдах болно. Миний хилэнцэт хөршүүд миний эсрэг өөрсдийн хэлийг ашиглан яллагч болж хувирсан бүх талаараа би ийм хэлийг Есүсийн нэрээр шатаахыг зарлиглаж байна.
 • Би Дуулал 105: 14-15 номын Эзэний амлалт дээр зогсож байна. Тэрээр тэдэнд буруу зүйл хийхийг хэн ч зөвшөөрөөгүй: тийм ээ, тэр хаадыг тэдний төлөө зэмлэв. Миний тослогдогсдод бүү хүр, миний бошиглогчдод хор хөнөөл учруулахгүй гэж хэл. Есүсийн нэрээр хэн ч надад хор учруулахгүй гэж би зарлиглаж байна.
 • Би Христийн тэмдгийг авч явдаг тул хэн ч намайг зовоохгүй. Би тэнгэрийн эрх мэдлээр зарлиглаж, Есүсийн нэрээр бузар муу хөршүүд намайг зовоохгүй.
 • Миний амьдралын өсөлтийг хянахын тулд хөршөө эзэмшсэн чөтгөрийн сүнс болгоны эсрэг би ирдэг. Тэд миний алдрыг хянах ямар ч толь ашигладаг байсан ч түүнийг Есүсийн нэр дээр эвддэг.
 • Миний хувь заяаны эсрэг ажилладаг чөтгөрийн дайсан болгоныг би тэнгэрийн эрх мэдлээр устгадаг. Эзний тэнгэр элч босож, миний муу хөршүүдийн хуаранд зочилж, Есүсийн нэрээр тэдний дээр ирэхээр сүйрлийг хөөхийг би хүсч байна.
 • Эзэн минь, та бол өшөө авалтын Бурхан юм. Есүсийн нэрээр миний амьдралыг гутаан доромжилж буй хорон муу хөршүүдээсээ өшөөгөө авч, өшөө авсныхаа төлөө уурлаж хилэгнэхэд чинь залбирч байна.
 • Өнөөдрөөс эхлэн хяналт шинжилгээний бүх хүн надад харагдахуйц байхыг зарлиглав. Өнөөдрөөс эхлэн би Есүсийн нэрээр миний эсрэг дайралт хийхээр төлөвлөж буй чөтгөрийн хөрш болгоны хувьд би халдашгүй, сөргөлдөөнтэй болсон.
 • Хорон муу хөршүүд минь над руу чиглэсэн довтолгоо болгоны чиглэлийг өөрчилж, сум болгоныг илгээгч рүү нь Есүсийн нэрээр буцааж илгээдэг.
 • Би хорон муу хүмүүсийн шагналыг миний нүдээр харах болно гэж бичигдсэн байдаг. Сударт надад ямар ч хорон муу зүйл тохиолдохгүй, эсвэл миний оршин суугаа газар ойртохгүй гэж хэлжээ. Би энэ үгийн амлалтан дээр зогсож байгаа бөгөөд Есүсийн нэрээр надад болон миний гэр бүлд ямар ч хор хохирол учруулахгүй гэдгээ мэдэгдэж байна.
 • Би ноёны тэнгэр элч нарыг өөртөө хариуцуулж өгдөг. Тэд миний хөлийг хаданд цохихгүйн тулд тэд намайг тэврэн авч явах болно. Би ноёны энэ амлалтыг Есүсийн нэрээр амьдралынхаа туршид идэвхжүүлдэг.
 • Өнөөдрөөс эхлэн лордын хамгаалалт миний дээр үргэлж байх болно. Христийн цусны тамга миний гэр бүлд Есүсийн нэр дээр байх болтугай.
 • Есүсийн нэрээр миний эргэн тойронд байгаа муу муухай хөрш бүрийг илчлэх болно гэж би ариун сүнсний галыг зарлиглаж байна.
 • Өнөөдрөөс би өөрийгөө нутаг дэвсгэрийн командлагч болгож, оршин суугчдын газар нь аливаа бузар эр, эмэгтэй хүн Есүсийн нэрээр амьдрахад таагүй болох болно гэж зарлиглав.


Пастор Икечуквугийн шинэ ном. 
Одоо Amazon дээр ашиглах боломжтой

KӨдөр бүр PRAYERGUIDE ТВ-ийг YOUTUBE дээр үзээрэй
Одоо захиалга өг

4 COMMENTS

 1. Эдгээр залбирал нь ийм адислал юм. Миний хүүхдүүдийн аврал, авралын төлөө залбираарай. Гэр бүлийн унаа. Нүүж очих сайхан байшин олох. Бурхан таныг Есүсийн хүчирхэг нэрээр ивээг.

 2. Бурхан танд MOG болон танай гэр бүл, энэхүү хүчирхэг залбирлын гал тахилын ширээг ивээг.
  Аав аа, би танай яаманд түнш болж, аравны нэгээр ажиллахыг хүсч байна, би тантай ганцаарчлан ярилцах ямар програмын талаар мессеж илгээсэн.

  Надтай +27624201003 утсаар холбогдоорой, намайг Дебора эгч гэдэг.
  Эзэн дэх таны охин.

  Би удахгүй танаас сонсохыг хүсч байна

 3. Хоёр өдөр дараалан, орой болгон яг ижил цагт толгой дээр минь гэнэт хүнд жин ирж, маш их өвддөг.
  Гэсэн хэдий ч энэ нь ердийн хүч биш гэдгийг би ойлгосон тул би үүнийг эрх мэдэлтэй болгож байна. Би дайн тулааны залбирал уншсаны дараа жин, өвчин арилдаг.
  Энэ зүйлийн эсрэг залбирахад надад туслаач.

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу

Энэ сайт нь спамыг багасгахын тулд Akismet-ийг ашигладаг. Таны өгөгдлийг хэрхэн боловсруулдаг талаар суралц.